55 Followers

55 Followers

 • MarsjanneDamen

  MarsjanneDamen

  Education and innovation | Passie voor leren | ontwikkelen& genieten | 21st century skills | Reizen en ontdekken | Global collaboration

 • Marijke Kramer Meuwissen

  Marijke Kramer Meuwissen

 • Floris Koot

  Floris Koot

  Play Engineer. Social Inventor. Gentle Revolutionary. I always seek new possibilities and increase of love, wisdom and play in the world.

 • Maaike Zijm

  Maaike Zijm

  Docent geschiedenis | Leergebied Mens & Maatschappij | 21st century skills | Onderwijs | Archiefonderzoek | Genealogie | Social Media | Netflix | Texel

 • Stefan Postulart

  Stefan Postulart

  Student leraar Nederlands en facultair medezeggenschapper @HU_Utrecht #HUFE. Docent i.o. @ROC_MN. Verbindt. Leeft op/voor uitdagingen. Verder: ☻☮☯❤.

 • Bradford Harris

  Bradford Harris

  Blended Digital Specialist for all LEARNERS in education. Big kid, Ed tech, Geek of all Trades, & Video maker.

 • Brigitte Wiese

  Brigitte Wiese

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store