Image for post
Image for post

Een herfstig stukje over falen in de diepte.

Stel je voor. Je loopt over straat. Het is prachtig weer, misschien een klein wolkje aan de lucht. Hier en daar knisperen wat afgevallen bladeren onder je schoenzolen. Dan ineens val je voorover. Er is niets om je aan vast te houden. Aan de kant stappen helpt niet meer. Je struikelt en valt en eindigt onzacht op de bodem van een kuil.

Daar zit je dan. Amper horizon. Randje daglicht boven je hoofd. Een uitzichtloze situatie. …


Godsamme. Ik heb zojuist drie keer een tweet herschreven. Drie keer! Eén berichtje van maximaal 140 tekens DRIE KEER herschreven! Wat zegt dat over mij?

De eerste keer herschrijven was omdat ik ontdekte dat ik een spelvaut had gemaakt. Kan gebeuren, in de haast die het glijmiddel van de sociale media vormt.

De tweede keer herschrijven was omdat ik ontdekte dat ik nog een spelfoud had gemaakt, alleen een net even iets andere dan de vorige keer. Kan gebeuren, want: sociale media, glijmiddel — je begrijpt het wel.

De derde keer herschrijven was omdat ik de verkeerde pagina had doorgetweeterd: niet de pagina die ik eigenlijk bedoelde, maar de pagina die verwees naar de pagina die ik bedoelde. Onnodige obstakels naar mogelijk belangrijke content: not done, communicatietechnisch gezien. …


Image for post
Image for post
(bron foto)

Liefde voor je vak? Prima, maar nu gaan we punten scoren.

Gisteren hadden we op school examentraining. ‘We’ waren de examendocenten. Met nog minder dan 20 contactmomenten voor de boeg leek het ons goed om eens te bekijken hoe we de leerlingen in onze examenklassen nog scherper krijgen. En wie kun je dan beter uitnodigen dan een expert op dat gebied?

Onze expert was Onno, een oud-leerling van een van onze teamleiders. Onno is inmiddels succesvol bij een groot bedrijf in de petrochemie, maar is daarnaast als een soort uit de hand gelopen hobby blijven hangen in het verzorgen van examentraining door studenten. …

About

Melle Kramer

Innovatie, onderwijs, ontwikkeling. https://www.linkedin.com/in/mellekramer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store