Päivät menivät menojaan. Satoi yhä, ei yhtenäkään syksynä ollut satanut niin kovasti. Rannikon laaksot peittyivät veteen joka norui kukkuloilta ja vuorilta, eikä maa ehtinyt lakastua, se mätäni. Kesä oli äkkiä niin etäällä kuin sitä ei ikinä olisi ollutkaan.

Marraskuu on kirjaimellisesti kuoleman kuukausi. Marras (marta) tarkoittaa usein kuolemaa tekevää ihmistä tai vainajaa tai kuolemaa edeltävää ennusmerkkiä. Marraskuu on niitä täynnä. Lehdet ovat jo tippuneet ja ojat täyttyvät mätänevistä lammikoista. Aurinko vaipuu harmaan pilvimassan taakse. Maa routaantuu kylmenevinä öinä. Metsä on hiljaa, sillä linnut ovat lentäneet jo pois.

Kaikki mätänee ja kuolee pois.

Ei siis ihme, jos marraskuuta ei kukaan herkästi…

Mieletön

eli kuinka tulisit paremmaksi et yhtään missään.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store