Eluasemelaenu sissemakse hoidmine — kus?
Andres Lasn
3

Miks osta esimese kinnisvarana korter, mille väljaostmiseks läheb 20 aastat? Miks mitte osta alustuseks odavam korter (mitte 90K, vaid 60K), see 450€ juures 12 aastaga välja osta, seejärel välja üürida ja uus korter osta. Seejuures oleks lisaks sissetulekule ka passiivne tulu, mis võimaldaks kiiremini (või kallimaid) uusi kortereid välja osta?

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Mihkel tamm’s story.