Keď som sa pred 2 rokmi dozvedel od študenta z Česka študujúceho na Harvarde o tom, ako nie je ten…
Mike Samuel
11

Ahoj Mike,

ďakujem za zdieľanie tvojich skúseností. Verím, že osobné skúseností ľudí ako ty inšpirujú aj ďalších študentov. Rád by som, s tvojim dovolením, zdieľal tvoj komentár na našej FB page MindJuice.

Prajem pekný deň
Matúš

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.