Web sitesi tasarımında görsel ve içerik seçiminde en verimli strateji ve çözümler.

Image for post
Image for post

The Speed Element of Design etkinliğimizin son yazı dizisinde tasarımcıların dikkat etmesi gereken bir başka konuya, görsel içerik stratejisine ve performans bütçelerine değineceğiz. Diğer yazılarımız için:

Tasarlanan site ya da uygulamanın tüm içeriğinin yüklenme süresini azaltmaya yönelik çözümler ile düzenlenmesi, performans bütçesi (performance budget) olarak adlandırılır. Özellikle e-ticaret sektöründe hızın ve kullanıcı deneyiminin rekabeti direkt olarak etkilediği dönemde sitenin görsel içerik stratejisi büyük önem taşımaktadır.

Güncel olarak bir e-ticaret sitesinin yüklenme süresi 2.5 saniye ve altında ise iyi performanslı, üzerinde ise kötü performanslı olarak değerlendirilmektedir. Dolayısı ile görsel içeriğe bakışımız da bu süreyi baz alarak şekillenmelidir. …


Kullanıcı deneyiminin güçlü etkileşimler ve akıcı unsurlar ile zenginleştirilmesine yönelik uygulamalar.

Image for post
Image for post

Hem erişim, hem de kullanıcı tercihleri açısından mobil uygulama ve uygulama hissiyatı veren web siteleri çok daha popüler bir konumda. Bu yazımızda etkin bir mobil deneyimi tasarlamak ve bu deneyimi olabildiğince hızlı, akışkan şekilde sunabilmek için kullanılabilecek çözümlere değineceğiz.

01 — App Shell ve Skeleton screen tasarımı

Güncel tasarım mimarisinin önemli yaklaşımlarından App Shell ve Skeleton Screen’e yönelik tasarımlar geliştirmek, tüm üretim sürecini kolaylaştırırken, kullanıcının algısını da pozitif yönde desteklemektedir.

App Shell

Web sitesinin ya da bir uygulamanın tüm içeriğinin ekleneceği, diğer sayfalarda da devam edecek header, footer gibi temel tasarım öğelerini barındıran kabuktur. Peki app shell’e yönelik tasarım yapmak ne gibi bir katkı sunar?

Güncel front-end teknolojileri bu mimariye sahip uygulamaları telefonlarda cacheleyebilmekte, menüler arası geçişlerde ya da bir sonraki ziyarette dahi sunucuya herhangi bir istekte bulunmadan kullanıcıya sunulmasını sağlayabilmekte. Birincil hedef bir kez daha kullanıcının içeriğe daha hızlı ulaşabilmesini sağlamaktır. …


Kusursuz ve akıcı bir tasarıma dahil edilmesi gereken hız unsurları ve son ürüne katkıları.

Image for post
Image for post

Türkiye ve dünyada mobil internet kullanımının her geçen gün daha da arttığı bir çağda kullanıcıların dikkatini çekmek ve web sitesinde kalmalarını sağlamak oldukça güç bir hal aldı. Bu sorunun üstesinden gelebilmek adına tasarımcılar mobil erişimin ve mobile has kullanıcı deneyimlerinin ön planda tutup, akıcılık hissinin daha ilk saniyelerden vermeye çalışmakta.

Peki tüm hepsinin ortak noktası nedir? Bu yazı dizisinde kullanıcıların hız algılarına, mobil tasarıma yönelik etkin çözümlere ve görsel içerik stratejilerine değineceğiz.

Sunumu YouTube’dan takip etmek isteyen için.

Mobil dünyanın mobil kullanıcıları ve en kısıtlı kaynakları: Zaman…

StatCounter Eylül 2018 verilerine göre mobil internet trafiği dünya genelinde %52,36 iken Türkiye’de mobil internet erişim oranı %64,45’te. Gerek servis sağlayıcı kotaları gerekse hareket halinde olmanın getirmiş olduğu zaman kısıtı, kullanıcıların içeriklere çok daha hızlı erişme isteğini de beraberinde getiriyor. …


Keeping users hooked can result in award winning projects…

Image for post
Image for post

While creating designs, the popular trend is to make them easy to navigate and look cool. Ok we get it, looking cool is always nice. But what about the user and how cool they feel?

In an age where everyone has an answer to everything, the digital designs should have just the similar qualities. As in every digital action should provide a reaction. Every swipe, every tap, every button should come with an indicator of some sort. Not only these give the user a sense of continuity, but also enhances the overall perception of feeling secure while browsing or shopping.

However, not every interaction needs to be on the mobile platform. …


Interactive and innovative projects led us to new approaches.

Image for post
Image for post

The age we are living in is similar to a spider queen’s masterfully crafted web. Every path leads into many other paths and almost everything is interconnected. Such connection with such blinding speed that all it takes is a hashtag for a simple thing to go global. (Or you know, make it to Reddit for that matter) Weaving this beyond global web, us users keep bringing the world of physical and digital together. As Harward Business Review’s Darrell K. Rigby says: “(these users) can’t comprehend why companies haven’t done the same.”

During the process of creating digital products, many agencies and creatives somewhat tend to keep the digital separated from the physical. This was in a sense to help quicken the development process and to ease overall project management. However, pursuing a similar path often creates a communication gap, which then hinders digital-physical innovations, therefore creating inefficiencies in the customer’s potential user experience. To better sum It up, why limit yourself to digital when you can actually bring your hands together and make designs that connect the two? …


Road to timeless, sustainable designs…

Image for post
Image for post
Creating designs that focus on Aesthetics, Functionality and Sustainability.

Design has been a part of human life probably since the very beginning. Maybe functionality was the only desire back then, but people always loved creating “pretty” looking things and staring at them over and over again. But what about actually using those designs?

First it was art, then art integrated into our daily lives, after that, art became a real part of today’s world. With the amount of competition going on, if your product, service or work does not offer an eye-catching design, you’d lose at the very beginning. …


Sketch Meetup Türkiye’ye adım adım…

Image for post
Image for post
Sketch Meetup Türkiye, -99 ve Design+Prototyping işbirliği ile gerçekleştirildi.

Her sanatçı, sanatını idame ettirebilmek için belirli araçlara ihtiyaç duyar. Biz dijital sanatçılar için ise bu araçlar yazılımlar, tabletler, akıllı kalemler ve daha fazlasını kapsıyor. İçlerinden seçim yaparken de haliyle en verimli olanını seçmeye gayret ediyoruz.

-99 design studio’da akılda kalıcı, yaratıcı ve sürdürülebilir tasarımlar üretmenin peşinde koşuyoruz. Aslında hangimiz bunu yapmıyoruz ki? İşlerimizi yapmak için de uzunca bir süredir Adobe ürünlerini kullanıyorduk. Aslına bakarsanız herhangi bir arayüzü tasarlamanın onlarca farklı yolu var. Photoshop, Illustrator, kafayı kırarsanız Keynote hatta Pages’da bile tasarım yapabilirsiniz. (Buyrun burada yapılmışı var.)

Image for post
Image for post
Pages’da dahi arayüz tasarımı yapabilmek mümkün!

Ancak her programın artısı ve eksisi olduğu gibi çalışma sürecine de etkisi var. Bilgisayarda sonsuza kadar dönmeye devam eden gökkuşağı, dışa aktarım sırasında beni bırak artık diyen sabit diskler de çalışma sürecine direkt etki ediyor. Hal böyle olunca, bir süre sonra eldeki sürecin bizi yeterince tatmin etmediğine karar verdik. Dosya boyutlarından tutun, dönüştürme gereksinimlerine ve sonuçları müşterimize iletmemize kadar her şey sorun çıkarmaya müsaitti. Yaptığımız detaylı araştırmalar sonucu tek taşımızı kendimiz aldık, o da Sketch’in elmasından başkası…


Re-designing Turkey’s biggest technology (e-)store brought us to new conclusions.

Image for post
Image for post
Page views have always been a key criteria to measure web performance.

Vatan Computer has been a key name in the Turkish tech market for over many years. It reaches out to users from almost all ages and best known for wide range of products, its online presence and the promotional deals that come along with it. The website generates an immense amount of daily traffic and is the preferred choice of majority.

Time flies, so does design!

When we sat down with Vatan a few years ago to give their website a new look, mobile trend was not a game changer. It was also the first time Vatan outsourced their web design so all steps had to be calculated and well thought out. What we did back then was to give the website a fresh look and polish the user experience. …


From user to becoming a brand ambassador.

Image for post
Image for post
Sketch Meetup Turkey organised by -99 and Design+Prototyping group.

Every artist has a set of tools. For us digital artists, softwares are our tools and we all tend to stick to the most efficient one. Quality over quantity and you know, time over anything.

Here at -99 design studio, we strive to deliver eye catching, distinctive and creative solutions to our clients. Then again, who doesn’t? For this, we’ve been mainly using Adobe products to design our work.

Image for post
Image for post
You can even use Pages to design user interfaces. Cool, right? Oh wait…

As you know, you can design the same interface with so many different products. Photoshop, Illustrator, even Keynote! However, the time you spend on it and the way it runs on your computer differs a great deal as you start encountering the spinning rainbow of death. After a while, some things just didn’t feel right. File sizes, conversions, the way we delivered the results to the client and how it all got transferred to the front end was a major pain. …

About

-99 design studio

-99 design studio is a multi-disciplinary digital agency, run by a group of creative design addicts who live and breathe UI/UX.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store