Dacă alegătorii nu schimbă prim ministrul, vor avea scandal pe banii lor pînă în 2019

Lucrurile sînt simple. Oamenii nu mai vor ceartă și scandal între Președinte și Premier. Președintele nu-l pot schimba pînâ în 2019 și oricum nu el e scandalagiul și cauza certurilor. Premierul, în schimb, poate fi schimbat în 2016 dacă PSD va pierde alegerile. Mai ales că el e scandalagiul și asta face de trei ani, se ceartă cu Președintele. Pentru el cearta e necesară, ca să acopere guvernarea incompetentă și administrarea ineficientă a resurselor și bugetului țării. Și, mai ales, să le distragă oamenilor atenția cînd le bagă mîna în buzunar pentru ultimul ban, cînd aleargă chelnerițele și frizerii pentru un amărît de bacșiș, cînd închide firme și desființează locuri de muncă.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.