Ima para u Republici Srpskoj

Kada vam kažu da @RSrpska nema para pitajte gospodu u Armani odjelima iz političkih partija u @RSrpska koliko novca iz budžeta ide za funkcionisanje političkih partija u Srpskoj ? Republika Srpska je protiv svog naroda ...Političari su umišljena elita koja narodni novac arči na pevaljke , mitinge ili bolesne bilborde u kampanji …Sav taj novac treba preusmejeriti u par fondova npr u fond za liječenje bolesne djece a ne da djecu liječimo SMS porukama …Treba nam i #fondzanatalitet koji bi podsticao majke na rađanje kao i #fondzanacionalnupenziju majki koje imaju više od 4 djece …Republika Srpska je priznala od javnog intresa udruženje “profitera Srpske” #stvaraociSrpske

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.