Image for post
Image for post

În stânga Nistrului, afacerile mici dispar, iar cele mijlocii stagnează

Micii întreprinzători din stânga Nistrului s-au obişnuit să mizeze doar pe propriile forţe. În lipsa reglementării politice în regiune, situația este complicată și nu se întrevăd condiții pentru crearea unui climat de afaceri favorabil sau pentru depășirea crizei.

Image for post
Image for post
Centrul comercial „Evrostil” oferă spații de închiriat, dar clienții nu se grăbesc să le cumpere. Tiraspol, 2015
Image for post
Image for post
Dmitri Goncearenco, întreprinzător din Tiraspol.
Image for post
Image for post
Victor Guzun, şeful Comisiei pentru antreprenoriat. Tiraspol, 2015
Image for post
Image for post
Iurie Ganin, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie din regiune.
Image for post
Image for post
Întreprinderea „Softshuz” (Bender). Poză de la CCI.
Image for post
Image for post
Aşa-numitul ministru interimar de externe din regiune, Vitali Ignatiev
Image for post
Image for post
Viorel Chivriga, expert în economie la Centrul analitic IDIS „Viitorul”

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store