Image for post
Image for post

Organizarea afacerilor rurale în regiunea transnistreană: probleme și soluții

Image for post
Image for post
Produse de cofetărie prezentate la un iarmaroc de Ziua Oraşului de către un antreprenor din localitatea Dnestrovsc.

Dacă aveţi un plan de startup sau o afacere, oricât de mică sau medie, pe care doriți să o extindeţi ori să o diversificaţi, nu e cazul să amânați realizarea acestor idei. Le puteți pune în aplicare imediat, deoarece în stânga Nistrului se află în derulare câteva programe de susținere a micului business, finanţate de către organizaţii internaţionale, cum ar fi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu participarea Uniunii Europene. Donatorii acordă o atenţie deosebită întreprinzătorilor din zonele rurale, învăţându-i elementele de bază ale antreprenoriatului în condiţii moderne, oferindu-le consultanță și ajutându-i să obţină granturi pentru microfinanţare.

Un vis realizat

Image for post
Image for post
Antreprenoarea Natalia Belscaia examinează o specie de crini pe care o cultivă în sere — Alstroemeria sau Crinul Incaş. Comuna Proteagailovca, Bender, 2015
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Serele cu trandafiri şi astromeria, îngrijite de Natalia Belscaia. Comuna Proteagailovca, Bender. Septembrie 2015.
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Elena, una dintre participantele la seminarele organizate în cadrul proiectului „Femeia şi afacerile meșteșugărești”, confecţionează manual suvenire şi alte cadouri. Tiraspol, septembrie 2015.
Image for post
Image for post
Proiectul de asistenţă a antreprenorilor de pe malul stâng al Nistrului.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store