Жүдо ДАШТ 2015: Өнөөдөр сугалаа болж, маргааш тэмцээн эхэлнэ

Өнөөдөр дэлхийн аваргын сугалаа болж маргааш тэмцээн албан ёсоор эхэлнэ. Энэ тэмцээн нь олимпийн өмнөх ДАШТ гэдэгээрээ онцлог юм. Дэлхийн аваргад түрүүлвэл чансаандаа 900 оноо авна.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated MONGOLIA JUDO’s story.