Grand Slam Abu Dhabi-д барилдах жүдочид (урьдчилсан байдлаар)

Grand Slam Abu Dhabi-д барилдах жүдочид (урьдчилсан байдлаар) тэмцээн 10 сарын 30-нд эхэлнэ
Г. Баттулга
Б. Амархүвшин
Ц. Цогтбаатар
Н. Мөнхбаяр
Г. Балсанхүндэв
О. Ууганбаатар
Н. Дагвасүрэн
Л. Отгонбаатар
Д. Цэрэнням
Г. Болдням
Б. Тэмүүлэн
Ө. Дүүрэнбаяр
Э. Гэрэлмаа
Г. Наранцэцэг
Б. Алтанцэцэг
П. Буянхишиг
Л. Энхрийлэн
Ц. Хулан
Б. Ганхайч
Ц. Наранжаргал
Б. Хулан
П. Лхамдэгд
О. Жавзмаа
Г. Одонжаргал

Like what you read? Give MONGOLIA JUDO a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.