Blogger Boot Camp 2015

Nästan 200 aktiva bloggare trotsade sol och vårvärme för att ta del av årets träningsevent.

Arrangörerna hade samlat ihop ett härligt gäng instruktörer vilka tillsammans med sponsorer och utställare skapade hög inspiration.
Jag sa naturligtvis ja till att medverka på eventet och tog med mig mina gummiband (refit.se)
Ett förväntansfullt gäng väntade framför scenen. Och till min stora glädje var där massor av ansikten jag känner ingen. Det blev ett pass precis i min smak. Massor av skratt, svett och insiktsfulla tankar. Undrar om någon märkte att jag glömde sätta på musiken?
Efter passet fick jag motta massor av uppskattning. På min fråga: vad var kul? fick jag svaren som alltid ger mig energi och framtidshopp till mitt fortsatta arbete -“för att det var utmanande”, “varierat”, “högt tempo”, “man fick tänka till och köra efter sina egna förutsättningar”. Det verkar som att Moveoos värderingar går att uppleva bara efter att ha vart med på ett pass. Det känns som att 2015 kan bli ett fantastiskt roligt Moveoo-år.
Förutom våra utbildningar så har vi bland annat våra träningsresor till Portugal och Spanien vecka:17,18 och 39 att se fram emot (Du åker med Moveoo-rabatt). Vi har även börjat att ta emot anläggningar vars instruktörer vill leda våra konceptpass vilket ger oss ett härligt nätverk att ta hand om. Allt kommer du att kunna läsa om på vår sprillans nya Moveoohemsida som vartefter fylls med mer info.

Like what you read? Give Coach Jose a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.