Boxningsdöden sprider sig på gymmen!

Undertecknad har förmånen att få utvärdera och inspirera boxningsinstruktörer på gym och föreningar. Som gammal boxare har jag fortfarande ett stort hjärta för boxningen och kan oroligt konstatera att intresset för boxningen sjunker. Det bekräftas av boxningsinstruktörer, deltagare och av den sjunkande deltagarstatistiken.

Det skulle kunna bero på att instruktörerna håller en dålig nivå, och i vissa fall är det nog så, men i de flesta fall är det en hög kvalitet på våra boxningsinstruktörer. Många instruktörer jag kommit i kontakt med tävlar på hög nivå inom olika kampsporter.

En sak som återkommer bland deltagare är att de inte vill träna med en främling. Det förekommer fall där deltagare har lämnat salen när de märker att “partnern” inte dyker upp.

Till viss del kan jag förstå att man som liten och len inte vill riskera att möta en som är stor och taggig. Hellre fly än att riskera att få möta en “dålig” partner. Jag kan tycka att det är en sorglig attityd då den samtidigt medför att man missar chansen att möta sin “drömpartner”. Sett ur ett aktuellt samhällsperspektiv ser jag samma attityd när vi stöter bort “främlingar” utan att ens ge dem en chans. Tänk vad många häftiga möten som vi missar med den attityden. Saker och ting är dock som det är. Förhoppningsvis kommer en snabb attitydförändring som får oss att kunna mötas som de jordbor vi är. Alla är vi ju grannar, bara lite olika.

För att råda bot på boxningens uttåg från våra träningsanläggningar/föreningar och samtidigt rädda parträningen i våra gruppsalar har jag utvecklat MoveooAerobox.

Borta är alla moment där man dömer tekniker och prestationer, kvar är förmånen att träna funktionellt efter de individuella förutsättningarna. Alla kan, bara lite olika.

Den parallella och stillastående boxtekniken jag utvecklat balanserar inte bara upp rotationen på ett biomekaniskt effektivt sätt. Den gör även att alla olika nivåer kan prestera tillsammans utan att det påverkar negativt åt något håll. När vi styrketränar gör vi det med gummiband och i par. Regeln som säger att belastningen ska vara så tuff som möjligt efter den aktives förutsättningar gör att den som sköter passningen måste vara hänsynstagande och analyserande.

Dessa medvetna utvecklingssteg har bidragit till att Moveoo Aerobox har blivit ett träningsspår där man hjälper och stöttar varandra till att träna hårt och varierat. Passen bjuder på ett härligt “go” och många sköna stön och skratt.

Ingen skulle bli gladare och stoltare än jag om vår träningsattityd läckte ut i samhället så att vi såg på varandra med nyfikna ögon istället för med ett onödigt förakt och obefogad rädsla. Tänk om vi kunde se varandra, oavsett var vi kommer ifrån, som en möjlig resurs till att själv vidareutvecklas.

Min vision är att sprida Moveoo Aerobox till instruktörer, träningsanläggningar och föreningar som inte bara vill göra skillnad i träningen. Riktigt bra och effektiv träning ska göra skillnad i samhället också. Först då kallar jag det funktionell träning som gör skillnad på riktigt.

Like what you read? Give Coach Jose a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.