Sedan många år leder jag mina grupper med ett frågande och nyfiket ledarskap. Det ger mig energi och en växande skara med följare som tycker det jag förmedlar är kul att följa. Jag får ofta spontana frågor som “hur kan du så många övningar”. Svaret är enkelt- jag kan inte flera övningar än någon annan. Faktum är att jag inte ens tänker övningar när jag leder grupper inom träning. För många ledare blir detta en lätt en stressad tanke. “inga övningar, hur förbereder du dig då?” Även detta svar blir enkelt- Jag förbereder aldrig ett pass!. Efter det svaret vet jag att många börjar tvivla på min seriositet. Jag vet inte hur bra jag är, det får andra avgöra, men en sak vet jag och det är att jag är dödligt seriös i det jag gör. Jag gör det bara på ett annat sätt.

Efter 20 år som tränare fick jag för 10 år sedan anledning till att börja tänka om. Jag började söka vad jag tyckte var kul i träning och i livet. Det visade sig vara samma sak som mina kunder tyckte var kul. I den processen märkte jag hur smart det var att fråga saker, svaren var ju guld värda. Nu har det gått 30 år sedan min debut som tränare och jag har lärt att kundernas svar inte alltid överensstämde med det som träningsbranschen levererade. Mycket av det som gick att lära på tränarutbildningar var sådant som inte efterfrågades av kunderna. De vill bara ha rolig träning som är bra och effektiv. Så vartefter jag experimenterade i min och mina kunders träning började jag se vissa mönster då “kul” dök upp.

Och det som var så häpnadsväckande var att det var samma saker som människan av idag har så stort behov av. Nu är du nyfiken på vilka övningar det är va? Glöm övningarna. Idag har vi större behov av att bli sedda, få bidra, känna oss behövda, viktiga och vi vill känna oss duktiga. Vad har detta med träningen att göra kanske du undrar nu? Allt skulle jag vilja säga.

Tiden då träning bara ska ge mjölksyra, ett pumpande hjärta och växande muskler är förbi för de flesta, vi går inte längre på det som branschen sedan 60-talat har tutat i oss. Vi blir allt fler som bryter oss ut och börjar se efter träning som är bra för just mig, och livet är kort, så träningen ska vara rolig och miningsfull också. Kan vi förstå att det här med rolig träning är en personlig tolkning av det som görs i träningen förstår vi också varför jag ställer frågor när jag leder. Jag låter helt enkelt min fråga forma individens rörelse. Tillexempel: Hur skulle du göra om du ska sitta så djupt du kan med rak rygg. Beroende på hur rörelsen ser ut kommer nästa följdfråga… bra, om du nu ska göra samma rörelse fast med lite rakare rygg, hur gör du då? En tredje fråga kan vara: vad duktig du är, om du ska göra något som utmanar dig mer, vad gör du då? Detta var bara några exempel. Jag blandar frågorna med att vi alltid strävar efter att nå vissa saker. Detta nyfikna och frågande ledarskap får aktiva individer och grupper att bli närvarande, tänkande och kreativa. De blir inte styrda i en monoton träning utan får själva ansvara och delta i utformningen av sin träning.

På så sätt har jag kommit bort från övningar i traditionell bemärkelse, jag rör mig bara bland aktivas rörelser och jag utmanar dem med frågor. Varför detta upplevs som effektivt och samtidigt väldigt roligt tror jag har att göra med dess naturliga inslag. Vi har nämligen alltid utvecklas på detta lekfulla och utmanande sätt. Att stå med en tekniskt bunden övning som oftast är överbelastad är allt annat än naturligt alltså saknas naturlig lust och glädje. (jag vet att det kan kännas bra på andra sätt vilket också är positivt) Att leka sig fram bland olika rörelser som vartefter belastas mer och mer är däremot naturligt. Vi gjorde det förr och behoven finns kvar i oss. (våra barn och andra fria däggdjur gör det fortfarande)

Så avslutningsvis till alla kollegor. Ni är viktiga och kan göra skillnad. Se till att variera er så ni får energi. Ta hjälp av gruppen och individerna ni har framför er. Ställ frågor, använd svaren. Se till att ha skoj ihop!

#moveooutbildning moveoo.se

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.