Дэвтэр дээр бичигдсэн санаж явах зарим нэг зүйлс

Өрсөлдөөнд ялгарах нь энтрепренерүүдийн орших үндэс.
Хүсэж байдаг маш олон зүйлс биелэгдэх боломжгүй байдаг.
Хамтран үүсгэн байгуулагч байхгүй байж болно. Харин баг хамт олон бол зайлшгүй байх ёстой.
Эзэлсэн өндөрлөгөө хэн сайн хамгаална тэр хүн ялагч болон үлдэнэ.
Хүн хэзээ ч хүндэтгэдэг хүнээ хуурдаггүй.
Хүүхдүүддээ зориулж дэлхийг сайхан болгох гэж хичээх шаардлагагүй. Харин хүүхдүүдээ дэлхийд зориулж сайн хүн болгох хэрэгтэй.
Зөв хүмүүстэй ажиллах нь амжилтын нэг үндэс. Таны хувийн амжилтыг үнэлж чадах компанийг сонгож ажилд орох хэрэгтэй.
Үргэлж өөрийнхөөрөө бай. Тэгж чадвал хамт олон чинь таныг таних гэж цаг алдахгүй. Цаашдын амжилт гаргах хугацаа богино байх болно.
эмжиж чадахгүй бол удирдаж чадахгүй.
Ус хэдий тунгалаг боловч хөлдөхөөрөө мөс болдог.
Ухаан хэдий сэргэлэн боловч уурлахаараа мунхаг болдог.
 — 
Д.Нацагдорж
Хүмүүс бид мэдээлэлд живж, мэдлэгээр цангаж байна.
Залуу нас нэг л удаа олдоно 
Залхуурч суух цаг харин бидэнд зөндөө олдоно
The quieter you become the more you can hear. — Ram Dass
Амжилт гэдэг нь өөрийн хүссэн зүйлээ олж авахад оршдог бол
Жаргал гэдэг нь тэдгээр олсон зүйлсээ зөв амтлахыг хэлнэ.
Ухаалаг байх тусмаа чи хүрээлэн байгаа орчноосоо бага түлхэлтийг хүртэх болно.
Би гай барцад бүхнийг боломж болгон хувиргахыг хичээдэг. -Ж.Д.Рокфеллер
Like what you read? Give Bolor-Erdene a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.