Waxa ka baro baraha bulshada(Social Media) qaybiihiisa kala duwan (Qaybta Kowaad).

#Slack waa goob ay dadku ku wada xidhiidhan/xiriiran, waxaana aad u isticmaala dadka programmers ka saboobta waxa uu leeyahay nidaamyo badan ooy isku waydarsan karan cashirada programming ka iyo waliba inay hal mar wada hadli karaan koox badan.

isku xidhka (Link) : www.slack.com

#Medium Waa goob qofkaste oo haysta sheeko ku saabsan noloshiisa ama cidkale uu kula soo wadaagi karo dadka, waxaana badanka isticmaala dadka wax qora ama qoraayaasha.

isku xidhka (Link) : www.medium.com

#Tumblr Waa goob lagu soo daabici karo Qoraalo, Muqaalo, Sawiro, Sawirada dhaqaaqa iyo isku xidhyo (links), waxay goobteni qaabhaan u dhawday facebook laakin waxay kaga duwanatahy waxyaabo badan waxa ka mida ah, waxad xor u tahay ardaagaga waxna wad ka badali karta sida nashqada iyo muqaalka

isku xidhka (Link) : www.tumblr.com

#Pinterest Waa gidaar lagu soo daabaco sawirada iyo muqaalada, waxaana loo isticmaala si aad u xafidatid (save) sawirada iyo muqaalada ku cajabiya, Waxaana goobtan aad u isticmaala dadka wax nashqadeeya (Designers) Si ay uga raadsadan muqaalo iyo sawiro quruxbadan ooy dhirii galin uga helaan nashqadeentooda (moodboard).

isku xidhka (Link) : www.pinterest.com

Wali ma isticmaashay intan mid ka mid ah? bal nala soo wadaag fikirka aad kahaysto qaybahan iyo midka aad xiseeeyso.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.