Ra mắt Mtobit — Lựa chọn đến từ sự tin tưởng!

Mtobit Exchange
Feb 24 · 3 min read

Xin chào các hội viên ! Chúng tôi là sàn giao dịch Mtobit.

Sau bao nỗ lực chuẩn bị chúng tôi chính thức ra mắt sàn giao dịch MTOBIT vào ngày 24 tháng 2 năm 2020 .

Trong lần ra mắt này , bạn có thể nạp rút một số coin, token được niêm yết sẵn, đồng thời bạn có thể tham gia mua MTO trên nền tảng “Mua Nhanh” đã sẵn sàng.

Chúng tôi đang bước vào giai đoạn cuối cùng để cho ra mắt Sàn giao dịch Mtobit với diện mạo mới, phiên bản nâng cấp và hoàn thiện với tính năng bảo mật uy tín hàng đầu.

Mtobit gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả quý khách đã chờ đợi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Giới thiệu sàn giao dịch Mtobit

Mtobit là một dịch vụ chuyên hỗ trợ giao dịch cryptocurrency trên thị trường phía Nam Châu Á như Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia, Malaysia … một cách tiện lợi, an toàn, nhanh chóng.

Toàn bộ hệ thống và ví sàn Mtobit đều sử dụng hệ thống sàn giao dịch Top 3 Hàn Quốc Bitsonic.

Tại sao khách hàng nên lựa chọn Mtobit ?

Mtobit cung cấp các giá trị tín nhiệm cho khách hàng

1. Sức mạnh bảo mật

  • Mtobit kế thừa 100% cơ sở hạ tầng, hệ thống vận hành của sàn giao dịch Top 3 Hàn Quốc Bitsonic
  • Ví sàn Mtobit thừa hưởng hoàn toàn từ Bitsonic, một hệ thống bảo mật tối ưu, khách hàng có thể tin tưởng tuyệt đối khi để tài sản trên sàn.
  • Mtobit trực thuộc Bitsonic, sàn giao dịch đạt chứng chỉ an toàn thông tin ISMS, ISO 27001 của Hàn Quốc.

2. Lợi thế kỹ thuật

  • Bitsonic sở hữu đội ngũ kỹ thuật hơn 50 nhân viên giàu kinh nghiệm, giúp nền tảng kỹ thuật Mtobit được vận hành trơn tru, hoàn hảo.
  • Kế thừa công nghệ khớp lệnh nhanh từ Bitsonic, Mtobit có hệ thống xử lý khớp lệnh giao dịch từ 500,000–1,000,000 giao dịch/s.

3. Thanh khoản cao nhờ chia sẻ Order Book

  • Mtobit chia sẻ Order Book với Bitsonic và các sàn giao dịch lớn như Binance, CoinTiger, Kucoin, vì vậy Mtobit có khối lượng giao dịch cực lớn.
  • Mtobit hỗ trợ nhiều altcoin khác nhau giúp đa dạng giao dịch thông qua API mở trên Binance.
  • Mtobit phát hành Token MTO, ra mắt chức năng Nạp — Rút cryptocurrency/ VND và sự kiện “Mua Nhanh” tạo thanh khoản lớn.

Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn !

Xin chân thành cám ơn.

Đội ngũ Mtobit.

Liên hệ với chúng tôi:

Mtobit Exchange

Written by

Mtobit Exchange - Powered by Bitsonic

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade