Hammer on & Pull off

สวัสดีครับ สำหรับบล็อกนี้ผมจะมาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยที่คนเล่นกีต้าร์ควรรู้นะครับ นั่นก็คือ Hammer on และ Pull off นั่นเองครับ

ตัวอย่างแทปที่ใช้ Hammer on และ Pull off

Hammer on และ Pull off คือเทคนิคที่ใช้เล่นเสียง 2 เสียงขึ้นไป ในการดีดเพียงครั้งเดียวครับ โดยเสียงที่ออกมาจะต่อเนื่องกัน โดยเทคนิคทั้งสองนี้ถือว่ามีความคล้ายคลึงกัน และ เป็นเทคนิคที่ต้องใช้อยู่ตลอด เรียกได้ว่าต้องรู้เอาไว้เลย แล้วสองเทคนิคนี้เป็นอย่างไร ต่างกันตรงไหนมาดูกันครับ

Hammer on

เป็นการเล่นเสียง 2 เสียงขึ้นไปด้วยการดีดเพียงครั้งเดียว โดยการใช้นิ้วมือซ้ายกดลงบนสายกีต้าร์อย่างรวดเร็ว หลังจากที่มีการดีดสายๆนั้นไป ซึ่ง Hammer on จะเป็น การเพิ่มระดับเสียงของโน้ตที่เล่น เช่น เราดีดไปที่สาย 4 เฟร็ต 2 จากนั้นให้เราใช้นิ้วที่ว่างอยู่กดลงไปที่สาย 4 เฟร็ต 4 ก่อนที่เสียงโน้ตตัวก่อนจะหายไป โดยไม่ต้องดีดซ้ำ เสียงที่เราได้จะเป็นโน้ตจากสาย 4 เฟร็ต 2 แล้วตามด้วยสาย 4 เฟร็ต 4 อย่างต่อเนื่อง

Pull off

เป็นการเล่นเสียง 2 เสียงขึ้นไปด้วยการดีดเพียงครั้งเดียวเช่นเดียวกับ Hammer on แต่จะต่างกันตรงที่เราจะปล่อยนิ้วที่เรากดสายกีต้าร์อยู่ออก หลังจากที่ดีดสายๆนั้นไป ซึ่ง Pull off จะเป็นการลดระดับเสียงของโน้ตที่เล่นลง เช่น ให้เรากดที่สาย 4 เฟร็ต 4 กับสาย 4 เฟร็ต 2 ไว้ ให้เราดีดที่สาย 4 เฟร็ต 4 จากนั้นให้เราปล่อยนิ้วที่กดสาย 4 เฟร็ต 4 ไว้ โดยยังค้างนิ้วที่กดสาย 4 เฟร็ต 2 อยู่เอาไว้ เสียงที่เราได้นั้นจะเป็นเสียงโน้ตจากสาย 4 เฟร็ต 4 แล้วตามด้วยโน้ตจากสาย 4 เฟร็ต 2 อย่างต่อเนื่อง

สรุปคือ Hammer on กับ Pull off นั้นเป็นการเล่นเสียง 2 เสียงขึ้นไปโดยการดีดเพียงครั้งเดียว ซึ่งต่างกันตรงที่ว่า เสียงที่ได้จากการ Hammer on นั้นจะสูงขึ้น ทำได้โดยการกดนิ้วลงไป ส่วน Pull off นั้นเสียงที่ได้จะต่ำลง ทำได้โดยการปล่อยนิ้วออกครับ