Daten zuigt

AMSTERDAM, 21 oktober 2015.

Na 5 dagen mailde ze dan eigenlijk terug: ‘Ja, ik ben een beetje druk en eigenlijk niet vaak in Amsterdam. Misschien volgend jaar een biertje?’

VOLGEND JAAR? VOLGEND JAAAR?

En of ik nog van plan was naar Japan te gaan.

Is ze echt zo druk of durft ze niet gewoon te zeggen: Nee, dat lijkt me niks, groetjes -xxx.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.