Öğren, yaşa, düşün!

Benim hayat felsefem üç adımlık: Öğren, yaşa ve düşün!
Hayatı önce bilim insanı gibi kitaplardan öğren, sonra bir iş insanı gibi pratiğe uygula, sonunda filozof gibi yaşadıkların üzerine derinlemesine düşün.

Önceden öğrenmezsen, yaşadıklarını tam anlayamazsın. Öğrenir ama yaşamazsan, eksik kalırsın. Yaşar ama düşünmezsen, hatıra hamalı olursun.

Tam insan olmak için; öğren, yaşa ve düşün! Öğrenmek için kitaplar, yaşamak için hayat ve düşünmek için beyin yeter.

Kaynak: Başarı Bilgesi-Mümin Sekman ALFA
Mümin Sekman-Başarı Bilgesi
Like what you read? Give Mumin Sekman a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.