İnternette başarıya dair kaliteli içerik arıyorsunuz ama bir türlü bulamıyorsunuz değil mi? Çıkan içeriklerin çoğunun “çöp” olması sizi de yoruyor mu? Cevabınız “evet”se, sizin yeriniz bizim yanımız. Size güzel bir haberimiz var.

Başarı üzerine Türkiyenin en kapsamlı araştırma projesini başlatıyoruz.

Büyük bir idealimiz var: Başarıyla ilgili tüm kaliteli kaynakları tek…

Etrafıma bakınca üç tür(k)lü insan görüyorum:
1-Kapalı akıllı insanlar
2-Gelişim odaklı insanlar
3-Başarı odaklı insanlar

Bu üç zihniyet yapısını kısaca özetlemek isterim.

1-Kapalı akıllılar, yeni şeyler öğrenmeye dirençli kesimlerdir. Azgelişmiş olan ve gelişmeye kapalı olan bu kitle; rutinler, gelenekler ve yerleşik kalıpların tekrarı üzerine kurulu bir hayat yaşar. Değişime, yeniliğe…

Başarı yolunda ilerlerken trafik levhaları gibi, bazı sosyal başarı işaretlerini iyi (okuya)bilmek gerekiyor. Bu bir tür başarı okuryazarlığıdır. Bu yazının konusu, başarı yolunda unutulmaması gereken 10 temel kural. İlk önce 2010 yılında Milliyet Gazetesi için yazılan bu yazı, sonradan revize edilerek son şeklini aldı.

İnsanlar hayatlarını yapılması gerektiği halde yapmadıkları ve yapılmaması gerektiği halde yaptıklarıyla şekillendirir. Hayatları son şeklini aldığında da, suçu üzerine atacak birini ararlar!

Bu durumlarla karşılaşmamak için başarının bazı temel kuralarını ihlal etmemek gerekir. Başarı kuralları da yasalara benzer. Güçlerine göre; anayasa, kanun ve yönetmelikler gibi ayrı “güç ve etki dereceleri”…

Gündelik hayatta ‘işten bıkmak’ dediğimiz şeyin, başarı literatüründeki karşılığı ‘hedonik adaptasyon.’ İnsan, elde ettiği ve deneyimlediği şeyleri, bir süre sonra sıkılıp bırakmak üzerine kurulu olan bir psikolojik mekanizmayla doğar. Buna bilim dünyasında ‘hedonik uyum’ veya ‘hedonik adaptasyon’ denir.

Hedonik adaptasyonun iyi yanı, acılarımızı bir süre sonra unutmamızı sağlıyor. Kötü yanı…

Milliyet Gazetesinden Özge Kara ile yeni kitap “Çocuklar Basıl Başarır” üzerine Bahar Eriş ile beraber yaptığımız röportaj.

Başarı yönetimi uzmanı Mümin Sekman ile üstün zeka ve yetenek eğitimi üzerine çalışmalar sürdüren akademisyen Bahar Eriş’in birlikte kaleme aldıkları “Çocuklar Nasıl Başarır?” Alfa Yayınları’nın Eğitim Serisi kapsamında çıktı. Sekman ve Eriş, kitapta…

Öğrenme konusundaki tavrına göre insanlar iki gruba ayrılabilir:

  1. Gönüllü öğrenenler ve
  2. Zorunlu öğrenenler!

Öğrencilerin çoğu zorunlu öğrenenler grubuna girer. Okulda olmayı seçmediler ve o dersleri de onlara sorarak müfredata koymadılar. Hafta sonunda istediği bir kursa giden veya evinde kitap okuyan bir yetişkin ise gönüllü öğrenendir.

Bu genel tarifin dışında, bazı…

Düşünmek ile başarmak arasındaki ilişki üzerine sık sık düşünüyorum. Beynime entelektüel sayaç takılsa, başarı üzerine en çok düşünen ilk üç insan içinde çıkacağımı tahmin ediyorum. kendimi başarılı yapmak değil derdim, o hedefimi 38 yaşımdayken gerçekleştirdim. Başarı kavramını tüm katmanları ve boyutlarıyla algılamak istiyorum.

Hayatta sahip olduğum her şeyi bu iki…

Sokrates’e “nerelisin?” diye sorulduğunda, “dünya vatandaşıyım” derdi. Gençlik yıllarımdaki yoğun okumalarım sırasında, bende üzerimdeki yerel yüklemelerden arınıp, “insan” kimliğine yöneldiğimi hissetim.

Kafam evrenseldi ama hayatım yereldi. 40 yaşıma yaklaştığımda, hayatımı da evrensel düzeye taşıdım. Artık iyi yaşama ölçütlerimden biri, görülen ülke sayısıydı. Tanıştığım herkese “kaç ülke gördün?”, “bir haftadan fazla…

Mumin Sekman

Başarı düşünürü, başarı konuşuru, başarı yazarı! 23 yılda 22 kitap yazdı, 3 milyon okura ulaştı. İstanbul &Miami. www.muminsekman.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store