100€ vize parası

Bir zamanlar 100 $ çıkış harcı vardı.
Her yurt dışı çıkışında 100 $ çıkış harcı öderdik.
Modern dünyaya uymuyor, seyahat hürriyeti ile bağdaşmıyor, şu bu.
Milletçe şarladık, 100 $ çıkış harcını kaldırttık.

Senelerdir 100 € vize parası ödüyoruz.
Milletçe şarlayamadık.

Kanzleramt, 2 Şubat 17 tarihli
“Terörist ya da vize müşterisi” başlıklı yazıma cevap yazmış.
Bıktık senden diyorlar.
Ben onlardan bıktım. Onlar başlattı.

Yazma lütfunda bulundukları için kendilerine teşekkür ediyorum.
Yazdıkları yazıyı sizlerle paylaşacağım.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.