Hitler ve Ben

Lisede bir sınıf arkadaşım vardı, Ishak. Ishak bana bir gün Hitler ile ilgili bi şey söyledi. Ben Hitler’i kapılar pencereler, taslar tencereler gibi bi şeyin çoğulu sandım. Hitler ne dedim. Gel, Kütük dedi sana bir Hitler selamı çakayım. Dik dur dedi. Asker gibi dim dik durdum. Kolunu uzattı, parmak uçları ile saçlarıma dokundu, kolunu hızla iterek elinin ayası ile alnıma vurdu. Beklemediğim bi şeydi, sendeletti beni. Anladın mı Kütük, Hitler neymiş, dedi. O zamandan sonra onun nezdinde adım Kütük kaldı. Lise ikinci sınıfta bir öğrencinin Hitler’i bilmemesine çok kızar, iki de bir A. Hitler ya da Heil Hitler (yaşasın Hitler) diye bağırır, alnıma vurmaya çalışırdı. Aklınca kütüğü yontacak:) İyi arkadaşımdı. Burdan kendisine selam olsun.

Gelecek yazı. Berlin’in orta yeri Yahudi Mezarlığı

Like what you read? Give Mustafa Bilgili a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.