Jet Fadıl ve Ben

Didim’in karşı kıyısında bir otel vardır. 5 yıldız olarak işaa edildi, büyük bir otel. O otel yıllarca çalışmadı. Ben deyim 5 yıl, siz deyin 10 yıl, o otel orada atıl durdu. Didim’e vardıkça karşıdan görürdük, beyaz büyük bir bina. Bir de o binanın çalışmayan otel olduğunu bilirdik.

O oteli Jat Fadıl aldı, tesettür oteli yaptı. Otel, Caprice Thermal Palace -Didim oldu. Caprice Thermal Palace Jet Fadıl’ın elinde doldu taştı.

O otelin yanına uluslar arası otel zincirlerine ait 3–4 tane daha, daha büyük oteller açıldı. O teller sayesinde orda bir şehir oluştu, Akbük. Caprice Otelin olduğu yere bugün Oteller bölgesi deniyor, Akbük bugün Didim’den daha büyük bir kasaba.

Akbük’ü Jet Fadıl denen adam kurmuştur. Jet Fadıl’a üç kağatcı, beş kağatçı deniyor, öldüğü zaman Akbük’e Fadıl Akgündüz’ün heykeli dikilecektir.

Las Vegas’ı Bugsy Siedel adlı bir kumarbaz kurmuştur. Las Vegas bugün Amerikanın kültür ve eğlence başkenti.

Bende iş yok. Git yap Ayçukuru’na dağevi mi ne. Yanıma ya tesettürcü, ya kumarbaz, birileri gelecektir. Ayçukuru Davos olacaksa olacaktır. Laf var icraat yok. Bende iş yok…

Like what you read? Give Mustafa Bilgili a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.