Sn. Ricciardone’nin mektubu

Amerikan Büyükelçisi Sn Francis J. Ricciardone’ye Ağrı Dağı tırmanışından dolayı mektup yazdım. O mektupta dedim ki Ağrı Dağı kutsal bir dağdır, hakkında pek çok kitap yazılmıştır. Benim de kitabım bu kutsal dağ üzerinedir, size memnuniyetle bir kitabımı hediye gönderiyorum.

Kendileri Türkçe de öğrenmiş ve bana Türkçe bir teşekkür mektubu göndermiş. Mektubu böbürlenme köşemden sizlerle paylaşıyorum

Like what you read? Give Mustafa Bilgili a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.