Image for post
Image for post

Fintech bunq zegt te staan voor privacy: ze beschermen jouw data alsof het hun eigen data is. Dat klinkt geweldig, maar is dat wel zo? 🔐

Ik volg bunq al jaren en zie telkens weer het privacy-argument. De bank (en haar trouwe fans) zijn helder: bunq geeft om privacy en heeft het beter geregeld dan traditionele banken. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: het is marketing. Als je kritisch kijkt naar hoe bunq met de privacy en data van gebruikers omgaat, doen ze het slecht voor een fintech.

Datalek

Ik wil beginnen met een persoonlijk verhaal. Een tijd geleden heb ik een inzageverzoek gedaan bij bunq en wat ik terugkreeg verbaasde mij. Ik kreeg een mengelmoes van mijn eigen data en data van iemand anders terug. …


1 maand later: er zijn wat updates omtrent mijn exit bij bunq en de ongewenste reclame pushmeldingen, waar ik het over had in mijn vorige artikel: Exit bij bunq — what happened?

Notitie: dit artikel is 29 februari 2020 gepubliceerd op Medium. Het stond eerst op mijn eigen website en is oorspronkelijk van 17 februari 2019.

App en Together-topic

bunq heeft een update uitgerold waardoor dit soort meldingen niet meer verstuurd worden zonder toestemming. …


Image for post
Image for post

Ik ben vanaf 7 april 2019 helaas geen klant meer bij bunq. Ze hebben besloten niet meer met mij verder te willen als klant, omdat ik me negatief zou hebben uitgelaten over de bank, en klanten en medewerkers ‘negatief en respectloos’ zou hebben behandeld. Wat is er precies gebeurd en hoe nu verder?

Notitie: dit artikel is 29 februari 2020 gepubliceerd op Medium. Het stond eerst op mijn eigen website en is oorspronkelijk van 9 februari 2019.

Sinds ik bij bunq klant ben heb ik zeer enthousiast suggesties gegeven hoe bepaalde dingen beter kunnen. Echter, wat een groep mensen waaronder ik hebben gemerkt, is dat bunq soms doet wat gebruikers willen, maar meestal gewoon een eigen lijn trekt en dingen doet waarover van tevoren al overduidelijk is dat gebruikers het niet gaan waarderen. …

About

Mario van Woensel

Tech 💻 • Science 🔬 • Vaccinations ⚗️ • Psychology 🔆

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store