TLS 1.3 instellen voor veiliger en sneller surfen

Mario van Woensel
Nov 12, 2018 · 4 min read

Vandaag laat ik je zien hoe je TLS 1.3 kunt instellen, zodat je nog veiliger en sneller over het internet surft.

Het groene slotje wat je ziet wanneer je aan het surfen bent, wordt verzorgd door het TLS-protocol, oftewel Transport Layer Security. Er zijn verschillende versies van en de meest gebruikte is momenteel TLS 1.2, maar TLS 1.3 is officieel uitgekomen en vandaag laat ik je zien hoe je het kunt instellen, zodat je nog veiliger en sneller over het internet surft.

Het TLS-protocol zorgt voor het groene slotje en ‘https’, dat je ziet wanneer je de meeste websites bezoekt. De meestgebruikte versie is nu nog 1.2. Maar recent is TLS 1.3 uitgekomen, waardoor je nog veiliger en sneller kunt surfen.

Zoals je in onderstaand plaatje kunt zien, gebruiken veel sites nu nog TLS 1.2 of lager. Apple, Microsoft en Google hebben aangekondigd dat ze in 2020 de ondersteuning voor TLS 1.1 en 1.0 stopzetten. Vanaf dat moment is TLS 1.2 of 1.3 dus vereist voor een website, anders kun je de site niet meer bezoeken. Gelukkig is dat geen groot probleem en hebben veel sites de switch al gemaakt naar versie 1.2 van het protocol, maar nog mooier zou zijn als de meeste sites tegen 2020 al versie 1.3 gebruiken ❤️

Vandaag ga ik laten zien hoe je dit in kunt stellen bij verschillende browsers. Heb je een probleem of lukt het niet? Neem dan gerust contact met me op, ik help je graag!

Safari browser

Gebruik je een iPhone, iPad of MacBook met Safari? Dan doe je het volgende:

Mac

 • Ga naar je lijst met apps, ook wel Launchpad genoemd
  Zoek op ‘Terminal’ en open het programma
 • Typ het volgende: sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.networkd tcp_connect_enable_tls13 1
 • Druk enter en voer nu je wachtwoord in
 • Onderaan deze pagina zie je hoe je kunt controleren of het werkt, nadat je je Mac opnieuw hebt opgestart

iPhone en iPad

Op een iPhone en iPad werkt het iets anders, hiervoor moet je een configuratieprofiel installeren op je telefoon. Dit is volkomen veilig en zet alleen TLS 1.3 aan.

 • Klik hier om het profiel te downloaden. Doe dit in Safari en niet in een andere browser, anders werkt het niet.
 • Je krijgt nu een pop-up, tik op ‘Sta toe’
 • Volg de verdere stappen in de Instellingen-app
 • Als het profiel geïnstalleerd is, herstart je het apparaat

Chrome

In Chrome is het iets eenvoudiger dan op een Mac, iPhone of iPad. Doe het volgende:

 • Typ in de adresbalk: chrome://flags/#tls13-variant
 • Je ziet nu ‘TLS 1.3’ staan met als het goed is ‘Disabled’ of ‘Default’ ernaast. Zorg dat hij op ‘Enabled (Final)’ staat.
 • Herstart nu de browser

Gebruik je Chrome op je iPhone of iPad? Dan hoef je alleen het configuratieprofiel te installeren, zoals ik hierboven beschrijf bij Safari voor iPhone en iPad.

Firefox

 • Typ in de adresbalk: about:config
 • Kik op ‘Ik aanvaard het risico’ om door te gaan
 • Zoek op: security.tls.version.max
 • Klik 2x op het het getal wat ernaast staat
 • Verander dit getal naar 4
 • Herstart nu je browser

Gebruik je Firefox op je iPhone of iPad? Dan hoef je alleen het configuratieprofiel te installeren, zoals ik een hierboven beschrijf bij Safari voor iPhone en iPad.

Opera

 • Typ in de adresbalk: opera://flags/#tls13-variant
 • Je ziet nu ‘TLS 1.3’ staan met als het goed is ‘Disabled’ of ‘Default’ ernaast. Zorg dat hij op ‘Enabled (Draft 28)’ staat. In de toekomst zal hier ‘Enabled (Final)’ bijkomen, maar voor nu staat die er nog niet.
 • Herstart nu de browser

Als je bovenstaande stappen hebt doorlopen en je apparaat of browser opnieuw gestart hebt, kun je gaan controleren of de wijziging gelukt is en je browser daadwerkelijk TLS 1.3 gebruikt. Ga hiervoor naar cloudflare.com/ssl/encrypted-sni en klik op ‘Check my browser’. Je ziet nu 4 dingen met een rood kruisje of groen vinkje erbij, maar de belangrijkste is ‘TLS 1.3’. Als hier een groen vinkje bij staat met de tekst ‘Your browser supports TLS 1.3’, weet je zeker dat je de laatste versie van het protocol gebruikt. Alle sites die dit nu ondersteunen, zoals die van mij, zullen vaak iets sneller laden. Ook is de beveiliging weer aangescherpt, zodat je nog veiliger surft over het internet.

Vond je dit artikel leuk?

Dat is mooi! Heb je op- en aanmerkingen of een suggestie voor een volgend artikel? Dat wordt enorm gewaardeerd ❤️

Mario van Woensel

Written by

📔 Filosoof | 📱 Tech | 🧬 Medisch

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade