Дача — місце, що зцілює любов’ю

Image for post
Image for post

Після старту проекту ми дуже часто отримували запитання, які особливості у онкоцентру “Дача” та чим він відрізняється від інших схожих закладів.

Дача — це слово давно стало таким собі паролем і символом надії для українських сімей, чиї діти зіткнулися зі страшним діагнозом «рак». Тут немає білих стін, крапельниць та запаху ліків. Замість цього — посмішки, розуміння оточуючих і батьківська любов.

Image for post
Image for post

Центр для онкохворих дітей «Дача» — один з 16 проектів благодійного фонду «Запорука», спрямованих на допомогу онкохворим дітям та їх сім’ям. Тут живуть ті сім’ї, чиї діти проходять лікування від онкологічних захворювань в Національному інституті раку. Це дозволяє їм не тільки заощадити гроші, такі необхідні для лікування, але і створити атмосферу затишку, любові та підтримки.

Image for post
Image for post

Також важливим є те, що «Дача» — це не просто хостел або готель. Для дітей це другий дім, де з сім’ями працюють вихователі та психологи, а діти з задоволенням грають один з одним, дивляться разом фільми і відзначають свої свята. Мабуть, це єдиний в світі дитячий онкоцентр, де пахне надією, а не біллю.

Image for post
Image for post

Онкоцентр “Дача” був відкритий в 2009 році і за цей час він прийняв 1050 сімей. На сьогоднішній день центр розташовується в орендованому котеджі, де одночасно можуть проживати лише шість сімей, чого явно недостатньо. Але в передмісті Києва вже є земельна ділянка, де буде побудований великий і просторий будинок, здатний вмістити 15 сімей одночасно. Його будівництво вже розпочалося, вже залитий фундамент і в найближчі півроку планується побудувати стіни і дах нової “Дачі”. На все це необхідно 650000 євро, 250000 з яких уже зібрано. Допомогти зібрати решту суми може кожен з нас, приєднавшись до проекту Cryptoheroes.

Не залишайтеся осторонь, станьте героями вже сьогодні.

Корисні посилання

Сайт проекту Cryptoheroes

NEM Ukraine

Українська Біржа Благодійності

Центр “Дача”

Криптовалютна біржа KUNA

Сервіс Open Apostille

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store