Як стати Криптогероєм (інструкція з пожертви)

Image for post
Image for post

Стати учасником проекту Cryptoheroes дуже просто. Для цього достатньо лише перерахувати будь-яку суму в криптовалюті ХЕМ на наступну адресу гаманця проекту: NAYBFUQC47P3NQ5TISWLQMHLS5FRU5ZUIGNMFQTB

Якщо ви вже є власником ХЕМ, то вам необхідно увійти в свій гаманець, відкрити вкладку “відправка” і вказати адресу гаманця проекту і суму, яку ви бажаєте пожертвувати. Також ви можете надіслати текстове повідомлення, що буде відображено у переліку пожертв.

Image for post
Image for post

Також ви можете надіслати ХЕМ з біржових майданчиків, де торгується ця криптовалюта. Повний список бірж можна знайти тут.

Якщо ж у вас немає ХЕМ, то процес займе трохи більше часу, але не буде складним. Найпростіше використовувати кріптовалютную біржу kuna.io. Перш за все вам буде необхідно створити обліковий запис. Для цього:

1) Перейдіть на сайт https://kuna.io

2) Натисніть “Зареєструватися”

Image for post
Image for post

3) Потім заповніть необхідні поля. Електронна пошта повинна бути реальною, так як на неї прийде лист з активацією аккаунта. Пароль потрібно ввести латиницею.

Image for post
Image for post

4) Після введення даних і натискання кнопки “Зареєструватися”, ви відразу потрапите в особистий кабінет біржі.

Image for post
Image for post

5) Для продовження роботи, необхідно активувати обліковий запис. Вам на пошту прийде лист з активацією наступного вигляду:

Image for post
Image for post

6) Після цього вам буде необхідно поповнити свій гривневий баланс і обміняти гривні на ХЕМ. Як це зробити, детально зазначено на сайті біржі KUNA.

7) Далі перераховуємо монети ХЕМ на гаманець проекту. Для цього переходимо до меню Активи — ХЕМ — Вивести. Додаємо гаманець для виводу (вказуючи гаманець проекту) та позначаємо бажану суму.

Image for post
Image for post

Корисні посилання:

Криптовалютна біржа KUNA

Сайт проекту Ctyptoheroes

NEM Ukraine

Офіційний канал новин NEM Ukraine

Офіційний telegram-канал NEM Ukraine

YouTube канал NEM Ukraine (навчальні відео)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade