Disainer, liitu meiega!

Otsime uut osavat kätepaari oma disainitiimi — sellist, millel on varasem kogemus disainiga erinevates meediumites. Ehkki ideaalne sobivus on tõenäolisem, kui UX/UI printsiibid on selged ja digimeedia disainis käsi valgeks tehtud, ei otsi me vinget portfooliot, vaid vinget inimest. Kasuks tuleb Adobe programmide hea tundmine ning kogemus Sketchiga.

Meie pikaajalise koostöö alustamiseks saada oma sooviavaldus aadressile info@nope.ee ja räägime edasi juba kohvitassi taga.*

Lühidalt ka meist. NOPE nime taga seisab väike, kuid tubli disainiettevõte, mis tegutseb Tartus ning mis on spetsialiseerunud digimeedia disainile. Pakume Sulle põnevaid projekte, vahvaid tiimikaaslasi, kes sind igal sammul toetavad ning kaasaegset töökeskkonda (mis on täis Eesti disaini ning annab tänu suurtele klaaspindadele võimaluse hoida silma peal naabri kassi tegemistel). 
NOPE põhjalikumat background researchi alusta siit: www.nope.ee.

*teed saab ka

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.