Търсят учители по Български език и литература в Търговище

Бум на търсенето на преподаватели по български език и литература в Търговище

9 места за преподаватели и 2 места за хигиенисти са активните обяви за работа в сферата на образованието към днешна дата. Това показва информация от сайта на РИО-Търговище.

Най-голям е броят свободни позии във II СОУ “Проф. Никола Маринов”. 3 са там свободните позиции за учител/старши учител по български език и литература. Желаещите да кандидатстват трябва да го сторят до 12:00 часа на 18 август.

Във втора гимназия търсят и учител/старши учител по биология и химия, както и възпитател/старши възпитател в начален етап. Крайните срокове за кандидатстване по обявите там е също 18.08.2016 до 12:00 часа.

3 свободни места за възпитател в прогимназиален етап са обявени пък от Първо ОУ Христо Ботев. Желаещите могат да кандидатстват до 02.09.2016.

В Попово ОУ “Св.Кл.Охридски” търсят учител в подготвителна група. Крайният срок за подаване на документи е до 15:00 на 25.08.2016г.

Първо СОУ “Св.Седмочисленици” — Търговище е обявило 2 работни места за чистач/хигиенист. Заинтересуваните могат да кандидатстват до 16:00 на 05.08.2016г.


Originally published at NRG News.

Like what you read? Give NRG NEWS a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.