16 ментета откриха на пазара в Търговище

16 стоки-ментета тип “тоалетна вода” откриха проверяващи на кооперативния пазар в Търговище

На 29.07.2016 г. около 11.30 ч в гр. Търговище, в района на Кооперативен пазар, при извършена полицейска проверка от служители на РУ Търговище се установи наличие на 16 ментета. Те са открити в 72-годишната М.И. от гр. Горна Оряховица, обл. В.Търново, която използва за търговска дейност шестнадесет тоалетни води, имитации на известни търговски марки.

Това се е случило без съгласие на притежателя на авторското право или на негов представител, информираха от полицията.


Originally published at NRG News.

Like what you read? Give NRG NEWS a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.