Naas Islam
Naas Islam

Naas Islam

Tech i-banker @MoorelandGlobal | Formerly IoT investor @Techstars