นายแทม ดอทคอม

Me' ฮักเจียงใหม่ ไม่มีอะไรที่อยู่กับเราตลอดไปหรอก ทุกอย่างล้วนแต่รอเวลาจากเราไปทั้งสิ้น

นายแทม ดอทคอม