Εκδώστε την δική σας μάρκα μέσω του κινητού σας

Το πρωτόκολλο Bancor έρχεται στο Status.

Μεταφέρθηκε από το ιστολόγιο του Status

Το πρωτόκολλο για ένα καινούργιο νομισματικό σύστημα

Με την άνοδο και εξέλιξη του Ethereum, έχει έρθει και η άνοδο τον μαρκών και αποκεντρωμένων επιχειρηματικών μοντέλων. Πέρα το ότι μας απελευθερώνει οικονομικά, το Ethereum σύστησε μια νέα μέθοδο, συντονισμό, επικοινωνία και κίνητρα που παρέχουν πλέον την δυνατότητα να δημιουργηθούν και να διανεμηθούν ψηφιακές μάρκες.

Δυο κυριά εμπόδια ως τώρα ήταν η έκδοση μαρκών, που είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί ασφαλές, ακόμα και για τους επαγγελματίες, και η ρευστότητα. Η Bancor θέλει να το αλλάξει αυτό, επιτρέποντας ακόμα και στους καινούργιους χρήστες της τεχνολογίας blockchain να ωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της.

Το Bancor είναι ένα πρωτόκολλο για την τυποποιημένη δημιουργία έξυπνων μαρκών που βασίζονται στην τεχνολογία blockchain της Ethereum. Οι έξυπνες μάρκες του πρωτοκόλλου Bancor είναι μάρκες που ακολουθούν το πρότυπο ERC20 — παρέχοντας την ικανότητα άμεσων συναλλαγών που εν τελεί οδηγεί στην ανακάλυψη τιμής. Χάρη σε αυτήν την ικανότητα, οι έξυπνες μάρκες δεν χρειάζονται ένα κέντρο συναλλαγής, όπως άλλες μάρκες για να είναι ρευστές.

Το πρωτόκολλο παρέχει έναν εύκολο τρόπο που επιτρέπει οποιονδήποτε να δημιουργήσει το δικό του νομισματικό σύστημα, να εκδώσει περιουσιακά στοιχεία, η να δημιουργήσει ένα νομισματικό δίκτυο, κάτι που ως σήμερα δεν ήταν δυνατόν.

Δημιουργώντας Κοινοτικές Μάρκες

Οι μάρκες παρέχουν στις κοινότητες την δυνατότητα να συντονιστούν ώστε να πετύχουν κοινούς στόχους, να προάγουν κοινά ενδιαφέροντα και να «κυβερνήσουν» ομαδικά την πορεία τους. Μερικά παραδείγματα είναι η εκπροσώπηση επιρροής, το δικαίωμα ψήφου, η αναγνώριση δουλείας που συνέβαλε το κάθε μέλος και η παροχή ενός κοινοτικού περίγυρου.

Το Bancor θέλει να δώσει την δυνατότητα στον κάθε χρήστη και κοινότητα, άσχετα από το μέγεθος της, να δημιουργήσει την δική της μάρκα. Η εμπορία στο δίκτυο Bancor μπορεί να καθιερωθεί αυτομάτως, δωρεάν, χωρίς διάδοσης και χωρίς κινδύνους αντισυμβαλλόμενόν. Αυτό θα επιτρέψει κάθε μάρκα να είναι συνεχώς ρευστή και χρήσιμη στα μέλη της κοινότητας από την στιγμή της δημιουργίας της.

Η Εισαγωγή της Bancor στο Status

Μέχρι τώρα, ο χρήστης της Bancor συνδεόταν μέσο διεπαφών που έχουν ενσωματωμένες δημοφιλές πλατφόρμες όπως Facebook Messenger, Telegram, και WeChat. Έχουμε την χαρά να ανακοινώσουμε πως από σήμερα η Bancor θα προσθέσει σύντομα την εφαρμογή Status, χρησιμοποιώντας το Status API.

Επεκτείνοντας την υποστήριξη μέσω του Status, η Bancor θα επιτρέψει στους χρήστες της να χρησιμοποιήσουν την απόκεντρή πλατφόρμα μηνυμάτων για επικύρωσης, κοινοποίησης, τεχνολογική βοήθεια όπως και την εύκολη έκδοση καινούργιων μαρκών, την δημιουργία κοινοτήτων, ακόμα και την δημιουργία ETFs η αλλιώς «καλαθιά μαρκών», χωρίς να χρειάζεται τεχνογνωσία περί της τεχνολογίας Ethereum.

Αν θέλετε να δείτε τι έχουμε ετοιμάσει, επισκεφτείτε το δίκτυο Bancor και διαβάστε την λευκή βίβλο μας, η ελατέ να συνομιλήσουμε απευθείας μέσω της εφαρμογής Status Slack.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρωτόκολλο Bancor και για τις ανερχόμενες δικτυακές μάρκες Bancor, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.bancor.network

Ευχαριστούμε τον Tatu Kärki.