Bir Hedefi Akıllı ( S.M.A.R.T ) Yapan Şey Nedir ?

Günlük hayatta hedefler bizlere bir deniz feneri gibi yol göstericilerdir.Hedefler olmadan bizler hayatta bata çıka yapacaklarından emin olmadan yönümüzü kaybedebiliriz. Bu yüzden hedef oluşturmanın için de meydan okuma vardır.Ne yapacağını bilmeyen insanın motivasyonu düşer.Motivasyonumuzu yüksek tutmak için hedeflerimizi belirlediğimizde bunları mutlaka yazmamız ve belirli aralıklarla kontrol etmemiz gerekir.

Aşağıdaki AKILLI soruları sorarak hedefimizi şekillendirebiliriz;

S pecific (Belirli) ⇒Hedefin ayrıntılarını tarif edebiliyor musunuz ? M easurable (Ölçülebilir)⇒Hem Nicel hem Nitel değerlendirmeleri kullanarak hedefleri ölçebiliyor musunuz? A chievable (Başarılabilir)⇒Hedefiniz elde edilebilir mi? R ealistic (Gerçekçi)⇒Mevcut kısıt ve kaynaklar dahilinde hedef gerçekçi mi? T ime-Bound (Süreli)⇒Hedefiniz için son tarih koydunuz mu?

Hedeflerinizi başarmak için atacağınız adımlar :

  1. Her hedefi belli görevlere ve gerekiyorsa alt görevlere ayırın.
  2. Belirli bir düzen içinde tamamlanması gereken görevleri art arda sıralayın.
  3. Her kilit görev için ,görevin getireceği sonuç yada ürünü tarif edin.
  4. Her görevin uygulamak için kaynakların yeterli olup olmadığını kontrol edin.
  5. Her bir görevin tamamlanması için bir başlangıç ve bitiş tarihi ekleyin.
  6. Yol boyunca kilometre taşları koyun.
  7. Her hedefin ve onunla ilgili görevlerin önünü kesebilecek olası engelleri göz önünde bulundurun.Her engel için bir plan yapın.

Nietzsche’nin dediği gibi ; “Nedeni Güçlü olan,Nasılını Bulur”

Hedeflerinize ulaşmanız dileğiyle

Sevgiler,

Bu yazı hoşunuza gittiyse hemen altta yer alan sosyal medya düğmeleri aracılığıyla paylaşarak ilgilenebilecek dostlarınızı haberdar edebilirsiniz.

Like this:

Like Loading…


Originally published at boskovam.wordpress.com on February 16, 2015.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.