Etkin Toplantılar için İpuçları

Toplantılarda daha üretken ve başarılı sonuçlar elde etmek için ipuçları ;

 • Toplantının tek bir konusu ya da amacı olduğundan emin ol
 • Ajandayı 24 saat önce mutlaka e-mail ile paylaş (Bu herkese geri bildirim sağlamak için zaman verir.)
 • 5 Dakika önce gel
 • Zamanında başla ve bitir
 • Hazırlıklı gel
 • Akıllı telefonun toplantı boyunca elinde olmasın
 • Kağıt kalem getir
 • İlintili tüm datayı paydaşlar ile paylaş
 • Konudan sapma
 • Söz Kesme
 • Kısa ve Özlü ol
 • Konu dışında konuşma ve yorum yapma!
 • Eksiksiz Katılım sağla
 • İnsanları değil fikirleri sorgula
 • 24 saat içinde e-mail ile takip et (Her işin başı takip!)

Bu tavsiyeler hoşunuza gittiyse hemen altta yer alan sosyal medya düğmeleri aracılığıyla paylaşarak ilgilenebilecek dostlarınızı haberdar edebilirsiniz.

Like this:

Like Loading…


Originally published at boskovam.wordpress.com on May 6, 2015.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.