#FactCheck Yalçın Doğan NATO-TR yazısı

Yalçın Doğan T24 internet sitesinde yayımlanan yazısında, Die Welt’te yer alan Türkiye’nin Avusturya’nın NATO ile ortaklık faaliyetlerini engellediği haberriyle ilgili aşağıdaki ifadelere yer vermiş.

Bunun üzerine Die Welt Türkçe internet sitesinde yer alan haberi araştırdık. Haber metninde özellikle İsveç ve Finlandiya başbakanlarının NATO Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektupla ilgili bir şeyler bulmaya çalıştık.

Konuyla ilgili Deutsche Welle’de yer alan haberlerde, Yalçın Doğan’ın aksine içerik açısından doyurucu bir gazetecilik örneği sergilenerek Türkiye’nin engellemesinin sebebi de açıklanıyor.

Deutsche Welle haberinde konunun Avusturya ile ilgili olduğunu ve yeni bir gelişme olmadığı görülüyor.

Yalçın Doğan’ın konuyu yeterli bir bağlam çerçevesinde açıklamaktan uzak kalan satırları okuru yanlış yönlendirme ve Türkiye-NATO ilişkilerine zarar verme potansiyeli taşıyor. Finlandiya’nın NATO nezdindeki Büyükelçisinin Jens Stoltenberg’e yazdığı notu bir başbakan mektubu olarak belirtme aceleciliğine girmemek gerekir. Deneyimli bir gazeteciden böyle bir konuda daha hassas olması beklenir.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.