Demarketinq nədir?

1980-ci illərin sonunda ifrat istehsaldan bezən insanlar həyati əhəmiyyət kəsb edən təbii resurslar, öz sağlamlıqları, yüksək mənfəət qazanan şirkətlərin ictimai məsuliyyəti barədə düşünməyə başladılar. Bu ictimai canlanmaya cavab demarketinq fəaliyyəti yarandı.

Demarketinq, marketinqin əksinə olaraq məhsulun satışının artmasına deyil, azalmasına sövq edir. Bunun üzdə olan və üzdə olmayan səbəbləri var.

Üzdə olan səbəblərə görə demarketinq özünü 2 əsas istiqamətdə biruzə verir:

  1. İnsan sağlamlığın qorunması: bu sahədə əsasən dövlət və QHT-ları tütün məhsullarının, spirtli içkilərin, narkotik vasitələrin istehlakının azalmasına və məhdudlaşdırılmasına (18 yaşından yuxarı) yönəlmiş reklam fəaliyyəti aparır.
  2. Ətraf mühitin qorunması: təbiətin, heyvanlar aləminin mühafizəsi ilə yanaşı, təbii sərvətlərdən (neftdən, kömürdən) səmərəli istifadə, pik saatlarda elektrik enerjisi istifadəsinin azaldılması, təmiz suya qənaət, tullantıların təkrar emalı, atmosferin çirklənməsinin azalması kimi dəyərlərin təbliğatı aparılır.

Bundan əlavə şirkətlərin özü də, üzdə olmayan səbəblərə görə, bəzən demarketinqdən istifadə edə bilir. Misal olaraq məhdud seriya (limited edition) məhsul istehsalı, yüksək tələb olan malın qısa dövr üçün süni qıtlığını yaradaraq baha qiymətə satışı, valyuta məzənnəsinin kəskin dəyişməsi səbəbi ilə satışın məhdudlaşdırılması göstərilə bilər.

Xidmət sahəsində də demarketinqdən hədəf kütləsinin seqmentləşdirilməsi üçün istifadə olunur: bahalı restoranlara geyim məhdudiyyəti, barlarda “face control” və s.

İstənilən halda demarketinq satışı və müştəri sayını müəyyən sayıda və müddət üçün azaltsa da uzun müddətli persepektivə mənfəətin artmasına gətirib çıxarır.