Hızlı Öğrenme Yöntemleri

Doğduğumuz andan itibaren bir şeyler öğrenmeye başlıyor ve son nefesimizi verene kadar da devam ediyoruz öğrenmeye. Eskiden öğrenmek kolaydı, çünkü hıza ihtiyacımız yoktu. Ancak günümüzün yoğun temposunda öğrenme yöntemlerimizi de geliştirmemiz ve daha hızlı öğrenmemiz gerekiyor. İşte yöntemleri…

Tek işe odaklanın

Aynı anda birkaç iş birden yapmak, bilginin beyninizde yanlış yönlenmesine ve yanlış bir bölgeye gitmesine neden olabilir. Beynimiz her ne kadar harika bir organ olsa da aynı anda birden fazla iş yapmak için evrimleşmemiştir. Bu tarz durumlarda zorlanır ve gücünü boşa harcamaya başlar.

Amerika’yı yeniden keşfetmeyin

Karşınıza çıkan problemler için daha önce üretilmiş olan çözümleri araştırın. Her problem için yeni çözümler üretmeye çalışmayın. Öğrenmek istediğiniz konuda kendinize bir yol gösterici bulun ve onun adımlarını izleyin. Böylece zamanınızı ve enerjinizi boşa harcamamış olursunuz.

Küçük gezintiler yapın

Öğrenme konusundaki en büyük zorluklardan biri fikir karmaşası yaşamaktır. Böyle durumlarda karmaşadan uzaklaşmak için zihninizi dinlendirmek ve daha verimli çalışmasını sağlamak için küçük gezintilere çıkın. Ormanlık bir aslanda veya bir parkta yapacağınız gezi ya da ılık bir duş zihninize iyi gelecektir.

Tekrar, tekrar ve yine tekrar

Öğrenmek için harcadığınız çaba, kendi içinizde küçük bir evrim süreci başlatacaktır. Tekrarlar sayesinde hem beyninizin sürekli yüksek hızda çalışmasını engeller hem de otomatikleşmesini sağlar. Herhangi bir işin bilinç altında otomatik olarak yapılması, o konudaki yeteneklerinizi de güçlendirir.

Eskilerle bağ kurun

Yeni gelen bilgiler, beyninizde tıpkı bir kütüphanedeki kitaplar gibi yerleştirilir. Birbiriyle ilgili olan bilgiler aynı bölgelerde toplanır ve aralarında bağlar kurulur. Yeni bir bilgi ile eski bilgileriniz arasında bağlantı kurarsanız, hem öğrenmeniz hem de daha sonra hatırlamanız çok daha kolay olacaktır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.