Những cách phổ biến trong điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng hiện nay

Hiện nay có nhiều cách được áp dụng, trong đó nhứng cách chữa thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng được phân thành những nhóm chính là : điều trị nội khoa, điều trị can thiệp tối thiểu và cuối cùng là phẫu thuật.

Xem thêm clip: Anh Huỳnh Văn Phong — Khỏi bệnh sau 1 hộp Tọa Cốt Thống

Điều trị nội khoa

Bao giờ bác sĩ cũng sẽ ưu tiên điều trị nội khoa trước, thời gian điều trị từ 2–3 tháng và chỉ khi không có kết quả thì mới nghĩ đến trường hợp phẫu thuật.

– Điều trị bằng thuốc : thuốc giảm đau, chống viêm…

– Điều trị vật lý trị liệu : kéo giãn cột sống, dùng tia hồng ngoại, sóng ngắn, điện xung, đắp paraphin nóng…

Điều trị can thiệp tối thiểu ( phương pháp điều trị ít xâm lấn )

Hiện nay phương pháp này được áp dụng ở nước ta tương đối phổ biến :

– Điều trị bằng laser

– Điều trị bằng sóng cao tần

Điều trị phẫu thuật

Vẫn là cách chữa bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống tối ưu nhất tuy nhiên phương pháp này cũng có chỉ định riêng của nó. Những trường hợp cấp cứu bắt buộc phải mổ, bệnh nhân đã thoát vị gây nên hội chứng đuôi ngựa, gây liệt. Những trường hợp chỉ định tương đối là những trường hợp điều trị nội khoa không khỏi.

Phẫu thuật cũng có nhiều phương pháp:

– Mổ nội soi : là phương pháp mổ hiện đại hiện nay cũng đã được áp dụng ở một số nơi nước ta như ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh…tuy nhiên kết quả còn phải chờ thời gian vì số lượng mổ chưa lớn nên chưa đánh giá được hết kết quả đó.

– Mổ hở : là phương pháp mổ truyền thống vẫn áp dụng cho đến ngày nay, thông thường mổ hở bao giờ cũng kết hợp với vi phẫu và phương pháp này đã đưa lại kết quả rất tốt.

Trên đây là những thông tin cơ bản về bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng — nguyên nhân — triệu chứng — điều trị. Hy vọng đọc giả đã có thêm những kiến thức chung cho mình để áp dụng điều trị bệnh tốt nhất có thể.

Xem thêm: Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và những điều bạn phải biết

(https://www.linkedin.com/pulse/tho%C3%A1t-v%E1%BB%8B-%C4%91%C4%A9a-%C4%91%E1%BB%87m-c%E1%BB%99t-s%E1%BB%91ng-th%E1%BA%AFt-l%C6%B0ng-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-b%E1%BA%A1n-ngan-1?published=t)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.