Nông dân Việt Nam và cái phải trả cho tư tưởng thoát ly

Bao nhiêu gia đình nông dân có con học đại học nông nghiệp? Bao nhiêu đứa học đại học nông nghiệp về kinh doanh sản phẩm này? Doanh nghiệp triệu Đô, nghìn tỉ, chú trọng mảng ngày đếm trên đầu ngón tay. Tự hỏi tại sao một cường quốc kinh tế, công nghiệp, khoa học như Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về nông sản?

Nông dân Việt Nam, vừa sinh ra đã bị nhồi nhét vào đầu (kể cả tôi) là làm nông khổ lắm, chẳng mấy ai giàu, cố học mà lên tỉnh kiếm công việc bàn giấy, việc nhàn lương cao. Thế là hàng triệu sinh viên Việt Nam lên tỉnh tìm đường vào đại học, nào ngân hàng, nào kinh tế, nào kỹ thuật, toàn xuất thân nông dân nhưng không thích học nông nghiệp. Có thể thích, nhưng các cụ đã bảo thì cấm dám cãi. Học cho lắm ra, đất nước cơ chế nông nghiệp, lấy đâu ra đảm bảo công ăn việc làm bàn giấy đó cho từng con em nông dân. Vậy mà vẫn có hàng nghìn nghìn người tâm sự cố gắng bám trụ ở Sài Gòn, Hà Nội, thương bố mẹ ở quê tần tảo cấy cầy. Bao nhiêu người bám trụ ấy thành công ở Sài Gòn, Hà Nội, bao nhiêu người chục năm lăn lộn mà vẫn phó mặc số phận cho cơ chế thị trường. Người làm phụ hồ, người làm hàng rong, người làm thuê làm mướn, tháng tháng cóp tiền gửi về.

Tôi nhìn ở Mỹ cả nhà làm nông 5–6 người mà làm mấy chục, mấy trăm hecta. Thời tiết thì qua mạng, thuốc phân thì máy móc máy bay, thu hoạch thì làm con xe to đùng đi 1–2 ngày hết mấy trăm hecta, xe vừa đi vừa đóng gói, thêm 1 xe đi sau hốt đám đã được đóng gói đem thẳng ra siêu thị. Một năm cũng kiếm vài triệu USD mà nhàn tênh. (tất nhiên là cũng không ngon ăn như mình tả, vì còn giá cả lên xuống, thời tiết, chính sách mua bán, quan hệ Trung Quốc này kia, cơ mà chắc chắn là không phải khuyên con LÀM NÔNG KHỔ LẮM)

Sắp đến TPP, khi hàng nông sản chết ngay trên sân nhà, chắc nông dân còn khuyên con “LÀM NÔNG KHỔ LẮM” ác chiến.

Nghĩ đi nghĩ lại nhiều gia đình chuyển hướng cho con cái thành công, hiện giờ cũng ông nọ bà kia nhà cao cửa rộng, nhưng bao nhiêu trong số 70% dân số Việt Nam được hưởng chút thành công đó?

Wrhqcg”[9��=l

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Nguyen Quang Vinh’s story.