คุณกำลังโดน BTS เอาเปรียบอยู่หรือเปล่า ?

ลองสังเกตภาพนี้ดีๆนะครับ ผู้โดยสารทุกท่านเห็นสิ่งผิดปรกติอะไรหรือเปล่าครับ

อัตราค่าโดยสาร BTS (มกราคม 2559)

รูปภาพที่ 1
เฉลยครับ ผู้โดยสารทุกคนถูกคิดค่าโดยสารผ่าน สถานีเสนาร่วมและศึกษาวิทยา 3 หรือ 7 บาทต่อครั้ง (สถานีในอนาคตที่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง)

ท่านไม่สามารถเดินทางไปยังสถานีสุรศักดิ์ S5 ได้ในราคา 28 บาท
ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับสถานีอโศก E4 ทั้งที่ความจริงแล้วสถานีสุรศักดิ์ควรเป็น E4 
เพราะยังไม่มีสถานีศึกษาวิทยาสร้างขึ้นมา แต่มีขึ้นมาในแผนที่เพื่อเอาเปรียบผู้โดยสาร ? และผมเคยถามพนักงานว่าทำไมถึงคิดค่าโดยสารแบบนี้ พนักงานกล่าวว่า 
ระหว่างสองสถานีนี้ มีระยะทางที่ยาวกว่าสถานีอื่น จึ้งต้องคิดเงินเพิ่มครับ

คำถามที่ผมสงสัยคือ
-การที่ BTS นำชื่อสถานีที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง มาอยู่ในระบบคิดค่าโดยสาร ถือเป็นการเอาเปรียบผู้โดยสารหรือไม่ ?
- หรือการที่ BTS นำชื่อสถานีที่จะก่อสร้างในอนาคต มาคิดเงินวันนี้เลย ถือเป็นการเอาเปรียบผู้โดยสารหรือไม่ ?
- หรือการที่ BTS นำชื่อสถานีที่ก่อสร้างแล้วไม่คุ้มทุน มาอยู่ในระบบคิดค่าโดยสาร ถือเป็นการผลักภาระให้กับผู้โดยสารหรือไม่ ?

( สถานีที่ยังไม่ได้สร้าง สถานีทีวางแผนสร้างในอนาคต สถานีที่สร้างแล้วไม่คุ้มทุน นั่นเท่ากับว่า เราต้องจ่ายเงินให้สถานีที่ยังไม่ได้สร้าง จ่ายเงินให้กับสถานีในอนาคต และจ่ายเงินให้กับสถานีที่ไม่คุ้มทุน ???)

หลักการคำนวณค่าโดยสาร BTS
สถานีต้นทาง 15 | … | สถานีที่ 1 (15) | … | สถานีที่ 2 (+7) = 22 | … | สถานีที่ 3 (+3) = 25 | … | สถานีที่ 4 (+3) = 28 | … | สถานีที่ 5 (+3) = 31 | … | สถานีที่ 6 (+3) = 34 | … | สถานีที่ 7 (+3) = 37 | … | สถานีที่ 8 (+3) = 42 | … | (คิดอัตรา 42 บาท ตลอดเส้นทางเก่า) | … | สถานีส่วนต่อขยาย (+10) = ราคาสถานีสุดท้ายในเส้นทางเก่า + สถานีส่วนต่อขยาย 10 บาท

ผมรู้ครับว่าทุกท่านงง ขอสรุปง่ายๆเป็นภาพดังนี้ครับ
รายละเอียดภาพเปรียบเทียบราคา

รูปภาพที่ 2

N4 -> N5 สถานีอารีย์ ไปยัง สถานีสนามเป้า จำนวน 1 สถานี = 15 บาท
N5 -> N7 สถานีสนามเป้า ไปยัง สถานีสะพานควาย จำนวน 1 สถานี = 22 บาท* 
( N6 คือสถานีเสนาร่วม (สถานีที่ยังไม่ได้ทำการก่อสร้าง/วางแผนสร้างในอนาคต) ราคาเพิ่มขึ้น 7 บาท)

รูปภาพที่ 3

S5 -> S6 สถานีสุรศักดิ์ ไปยัง สถานีสะพานตากสิน จำนวน 1 สถานี = 15 บาท
S5 -> S3 สถานีสุรศักดิ์ ไปยัง สถานีช่องนนทรี จำนวน 1 สถานี = 22 บาท* 
( S4 คือสถานีศึกษาวิทยา (สถานีที่ยังไม่ได้ทำการก่อสร้าง/วางแผนสร้างในอนาคต) ราคาเพิ่มขึ้น 7 บาท)

สถานการณ์ตัวอย่าง
นิกส์ พักอาศัยอยู่ย่านสะพานควายเขาต้องนั่ง BTS จากสถานีสะพานควาย ไปทำงานที่ สถานีอารีย์ ทุกวัน เขาต้องเสียเงินค่า BTS ไปกลับรวมวันละ 44 บาท [ ขาไป (15+7* = 22) + ขากลับ (15+7* = 22) ] แทนที่จะเป็น 30 บาท [ ขาไป (15) + ขากลับ (15) ] เขาต้องเสียส่วนต่างให้กับ BTS ถึงวันละ 14 บาท ในหนึ่งเดือนเขาต้องเสียส่วนต่างถึง 280 บาท และใน 1 ปี เขาต้องเสียส่วนต่าง 3,360 บาท ให้กับสถานีที่ยังไม่ได้สร้าง ( * 7 บาทคือค่าเดินทางผ่านสถานีเสนาร่วม ที่ถูกคิดเป็นสถานีที่ 1 และ สถานีอารีย์เป็นสถานีที่ 2 )

ทุกท่านสามารถลองตรวจสอบค่าโดยสารได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ
http://www.bts.co.th/customer/th/02-route-current_new.aspx

เชิญทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นกันครับ
เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ BTS ทุกท่านครับ
ขอบคุณครับ

ขอเชิญร่วมลงชื่อเรียกร้องให้ BTS หยุดคิดค่าบริการในสถานีที่ยังไม่ทำการก่อสร้าง ( เสนาร่วมและศึกษาวิทยา) ได้ที่
http://chn.ge/1TAkGLo
Like what you read? Give Nickplus a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.