5 tapaa sössiä tutkimuksella (ja 5 tapaa menestyä)

Sain työterveydenhoidosta kutsun sähköiseen työterveyskyselyyn, jonka täytettyäni saisin palautetta terveydentilastani ja työkyvystäni. Hyvältä kuulostaa, ei kuin täyttämään.

1. SÖSSIMISTAPA: Älä varmista kyselylinkin toimivuutta ja/tai aliarvioi serverikapasiteetti.

Lupaavasti alkaa, kyselylinkki ei vie minnekään, koska tekniset ongelmat.

2. SÖSSIMISTAPA: Käytä epäselviä ja monimerkityksisiä kysymyksiä sekä vastausvaihtoehtoja, ja generoi dataa, jolla et tee yhtään mitään.

Hämmästytän itsenikin yrittämällä klikata kyselylinkkiä myöhemmin uudelleen, ja kas, nyt pääsen kyselyyn asti. Kysymykset ja vastausvaihtoehdot hurmaavat vastaajan heti ensi silmäyksellä.

“Käytän alkoholia”
1) En koskaan
2) Muutaman kerran kuukaudessa
3) 1–2 kertaa viikossa
4) Päivittäin

Työterveyttä siis kiinnostaa alkoholin käyttöni jaksotus, muttei nauttimani annosmäärä? Eli saunakalja kerran viikossa on siis painoarvoltaan sama kuin saunakaljakori (ja ehkä saunakossukin vielä pahimpaan janoon)? Sounds legit and professional.

“Koen riippuvuutta tai muita elämää häiritseviä asioita”
1) En koskaan
2) Muutaman kerran vuodessa
3) Muutaman kerran kuukaudessa
4) Päivittäin

Mitäpä tuohon nyt sanoisi. Riippuvuutta tai MUITA ELÄMÄÄ HÄIRITSEVIÄ ASIOITA. Elämääni häiritsee muutaman kerran kuukaudessa, että kämppä on sotkuinen, enkä ole jaksanut siivota. VR:n säännöllinen myöhästyminen ärsyttää monta kertaa viikossa, mutta kas, tällehän ei näytä olevan edes vastausvaihtoehtoa. Ja itse asiassa, ovatko nämä muut elämää häiritsevät asiat tuosta vain rinnasteisia riippuvuudelle? Työterveyden mielestä subjektiivisuus tässä ei näytä haittaavan yhtään mitään, iloisesti pistellään samaan kysymykseen, niin tilaakin säästyy!

“Kuinka tyytyväinen/tyytymätön olet nykyiseen nukkumiseesi”
1) Ei lainkaan
2) Lievä
3) Kohtalainen
4) Vakava
5) Erittäin vakava

Yhä vain paranee. Mitä työterveys voi päätellä, jos vastaan “vakava”? Että olen vakavan tyytyväinen omaan nukkumiseeni? Vai vakavan tyytymätön? Vai olenko ylipäänsä vain vakava tyyppi nukkuessani? Jännittäviä tulkinnan mahdollisuuksia!

3. SÖSSIMISTAPA: Anna tutkimusasetelmalla koko yrityksesi toiminnasta epäammattimainen mielikuva.

4. SÖSSIMISTAPA: Käytä aikaa visualisoinnin rakentamiseen hyödyttömästä datasta, ja anna vääriä/kyseenalaisia ohjeita tuloksien perusteella.

Monta “mielenkiintoista” kysymystä myöhemmin ruudulleni lävähtää visualisointi vastauksistani. Melko näppärää, mutta visualisoinnin arvo lienee hieman kyseenalainen, kun vastausdatani laatu kun nyt on mitä on. Lisäksi saan valistavia ohjeita. Olen mm. vastannut, että käytän alkoholia 1–2 kertaa viikossa (sen yhden saunakaljan verran), niin tokihan saan nuhtelevan nootin, että minun tulisi kiinnittää huomiota alkoholin käyttööni. Annosmäärä, eihän sillä ollut siis väliä, jaksotus on kaiken pahan alku ja juuri.

5. SÖSSIMISTAPA: Tee huono tutkimus, mieluiten useita, ja täten heikennä kyselytutkimuksien yleistä luotettavuusmielikuvaa, sekä vähennä valmiiksi kehnoa vastaushalukkuutta.

Loppuun vielä vinkkinä 5 keinoa tuottaa tutkimuksella arvoa — tee nämä (KAIKKI) oikein, niin olet voittajien joukossa:

  1. Kysy oikeita asioita ja tarjoa käyttäjälähtöisiä vastausvaihtoehtoja
  2. Kysy oikealta kohderyhmältä
  3. Kysy oikeaan aikaan
  4. Kysy käyttäjälähtöisessä ja relevantissa kanavassa
  5. Varmista datan helppo yhdisteltävyys muuhun datakokonaisuuteen
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.