Auteursrecht en Fair Use
Martin van Vuuren
2

Het mooie is vooral wat Sony, Microsoft en vele uitgevers doen die omarmen dit en waarom? Gratis reclame en publicatie want zo verkoop je je games namelijk. Niet alleen gezond voor de industrie maar ook voor de verkoop want blokkeren en geld weg halen zoals nintendo doet is achterhaald en niet van deze tijd natuurlijk het is hun games en ze doen wat ze ermee willen maar dit gaat is alleen schadelijk voor hun reputatie voor hun zelf en de community. Alle uitgevers behalve nintendo en konami nemen dit met genoegen en ze zijn er niet tegen als je je geld verdient met de gameplay zie hun beleid zoals bij Valve of Devolver Digital. En als je iets met film doet dan is het anders want je bekritiseerd het of doet een parodie ervan dat valt binnen de lijn in fair use, je gebruikt rechthebbende materiaal om juist kritiek te leveren. Helaas worden video’s zoals in mijn blog staat offline gehaald door domme taferelen en een bot die niet weet wat ie nu echt aan het doen is of mensen die juist misbruik maken van de DMCA on censuur en kritiek van zich af te weren wat tegen vrijheid van meningsuiting is. Anyway bedankt voor je feedback m’n volgende blog komt deze week of eind dit weekend online.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.