Ik stem op de piratenpartij

De opkomende tweede kamer verkiezingen, heel veel in mijn vrienden lijst op facebook weten waar ze op gaan stemmen maar heel veel niet ook buiten facebook en in het normale leven.

Grootste probleem wat ik heb ondervonden is ‘ik ga niet stemmen’ of ‘politiek boeit me niet’. Dit heb ik vaak gehoord, maar denk eens wat dieper na, hoe zit het met jou toekomst? Hoe zit jij er over 4 jaar uit als er meer geld weg is bij jou in plaats dat het erbij komt? Hoe zit het met jouw privacy? Men denkt dat privacy iets is wat blijkbaar er wel is maar niet precies weten wat het inhoud.

Ik zeg het heel kort en makkelijk voor iedereen..vrijheid.

Wil jij soms jouw vrijheid kwijtraken door wetten die door kabinet rutte er door heen zijn gegaan? Want dat is vorig jaar en dit jaar gebeurt. Twee wetten die gewoon niet werken, maar ondertussen laten we het gebeuren. De grootste gevaar is dat het een surveillance staat gaat worden geen rechtstaat meer.

Vrijheid is privacy, het gaat niet om wat je te verbergen heb,want uit eindelijk heb je alles te verbergen want het gaat om jou, jij, jezelf, je eigen persoon zijn zonder dat er iemand over jou schouder heen kijkt. Want jij wilt toch niet dat iemand jouw patiënte dossier pakt en zeg ik ga even kijken wat u allemaal hebt? En dit zegt een zorgverzekeraar tegen jou en niet de dokter.

Op dit moment is er te weinig ICT kennis in de tweede kamer, wij zijn van een ICT achtergrond maar dat is breder dan andere partijen want wij zijn van alle markten thuis. Mensen met een werk achtergrond zoals de bouw,advocaten,financiële experts,allerlei soorten mensen die samen komen om de zelfde problemen en ideeën op te lossen.

Dat willen wij in de tweede kamer doen,want jouw digitale ik is niet alleen informatie, het is jouw hele bestaan. Ik werk er keihard aan om mensen bewust te maken om hun privacy. Wij schreeuwen niet,wij geven een boodschap door wat gehoord moet worden.

Ik stem piraat omdat er een opschudding nodig is in de tweede kamer, we hebben kennis nodig om de digibeten bij te laten benen. Te zorgen dat wij in een vrij en democratische rechtstaat kunnen leven. Dat er een toekomst is voor jou en mij, geen angst,geen onnodig geschreeuw van andere partijen.

Lees ons programma en je kan altijd terug naar mij voor vragen op twitter.

Ik stem politiek 2.0

Ik stem kieslijst 20

Stem op 15 maart op De Piratenpartij

https://programma.piratenpartij.nl/

Like what you read? Give Martin van Vuuren a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.