Att starta eget som frilansare kan verka skrämmande och spännande till en början eftersom man fullständigt står på sina egna ben. Det finns ett par saker som kan ge dig en fördel när du börjar ditt äventyr som frilansare.

Arbetssätt

Fördelarna med frilans är förmågan att jobba var som helst och när som helst. För vissa kan detta även vara en nackdel då man till en början kan sakna struktur i sitt arbetssätt. …

Gig-ekonomi är ett begrepp som blommat upp i stor utsträckning under den senaste tiden. Ordet gig är ursprungligen en referens till de arbeten som musiker brukar ta, men används idag även i referens till frilansare, oberoende entreprenörer och de som är visstidsanställda på projektbasis. En gig-ekonomi innebär därmed ett flexibelt och fritt marknadssystem där fasta anställningar ersätts av så kallade gig, d.v.s. uppdrag som antas på tillfällig basis och vanligtvis för utförande av specifika uppdrag.

Det har förutspåtts att stora delar av dagens anställningar kommer att omvandlas till så kallade gig i framtiden. Software-bolaget Intuit har uppskattat att 43% av…

Sebastian Ramsay

Vem är du?

Jag heter Sebastian Ramsay, 24åring som ursprungligen kommer från Finland. Jag älskar problemlösning och har en otrolig hunger för att lära mig nya saker. Jag sysslar rätt mycket med programmering och träning. Det är där jag kan utmana mig själv, och ger mig en möjlighet att utvecklas som person. På fritiden umgås jag helst med min flickvän, familj och vänner. Sedan försöker jag träna så gott det går.

Pluggar du fortfarande? I så fall, vilken termin?

Jag pluggar för tillfället min sista termin, dvs. termin 9, på juristprogrammet vid Stockholms Universitet. …

Sarmad Abdul Nabi

Vem är du?

Mitt namn är Sarmad Abdul Nabi, 21 årig stockholmare som gillar fotboll, IT och juridik. Jag drivs av att lära mig nya saker. När jag inte pluggar eller jobbar brukar jag spendera tid med familj och vänner, och försöka träna så gott det går.

Pluggar du fortfarande? I så fall, vilken termin?

Juristprogrammet vid SU, termin 8.

Vad har du jobbat med tidigare?

Allt från telefonförsäljare till junior upphandlingskonsult och manager på bolagsstämmor.

Varför engagerade du dig i nordlance?

För att jag tror på konceptet, juridisk hjälp måste bli enklare att nå för fler personer. Den svenska juristbranschen måste här hänga med i den internationella utvecklingen med internetbaserade juridiska tjänster.

HUR ÄR DET ATT FRILANSA SOM JURIST PÅ NORDLANCE?

Marknadsutveckling, teknologins framsteg och budgetmedvetna klienter har öppnat en ny dörr för den vardaglige juristen — frilans. När nya sätt att göra affärer dyker upp är det viktigt att hänga med i svängarna.

Frilansare kan välja vart de vill jobba. Med hjälp av internet, smartphones och elektroniska databaser för juridisk information har det blivit möjligt för frilansare att skapa ett “virtuellt” kontor som sin arbetsplats.

Frilansar du genom Nordlance arbetar du under din egen ledning och är inte bunden av exklusivitet. …

Nordlance

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store