Mica Ohs kampdagstale til 8. marts 2018.

Kære søstre. Kære allierede.

Hvordan forklarer jeg hvad intersektionel feminisme er?
Hvordan forklarer jeg, at det er alt andet end akademisk men derimod en hjertesag. Et mindset. Oplevelser, følelser som ikke blev hørt, set, forstået eller anerkendt. Hvordan forklarer jeg min kærlighed til menneskeheden?

Hvordan man efter et liv i undertrykkelse ikke bliver bitter med sorg i hjertet men omfavnende i noget så simpelt som kærlighed. Nemmest er det nok at fortælle om nogen af de ting, som har været essentielle i mit eget liv. Et liv levet i Danmark.

Jeg var købt…


I #notallmails arbejder vi hele tiden på at gøre feminisme og ligestilling mere nært, identificerbart og mere tilgængeligt. Siden december 2016 har vi sendt 16 nyhedsbreve på gaden, som har brudt feminisme og ligestilling ned i emner som sexisme på arbejdspladsen, sterilisation af kvinder og mediernes behandling af kvindelige politikere, og vi har rapporteret nyheder om emner så som forskningsresultater inden for kønsforskning, behandling af seksuelle minoriteter i Indonesien og lesbiske motorcykelklubber, der leverer modermælk til hospitaler.

Vi synes selv, at vi gør det rigtig godt og vores læsere fortæller os, at vi gør det rigtig godt. Men vi også…

NotAllMails

Nyhedsbrev om feminisme, ligestilling og mangfoldighed, der produceres af frivillige skribenter. Tilmelding: http://notallmails.dk

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store