79. Ballonger

Mårten Dahlrot

Jag har hört sägas att man på Island har hundratals ord för snö. Det vet jag inget om.

Men att det finns en by där det bor ett folk som har 122 ord för olika sorters ballonger. Det vet jag.

Och om man bara en enda gång besökt denna by förstår man varför. De har fler sorters ballonger än fantasin kan omfatta. Alla färger och former man kan tänka sig. Gula runda ballonger, röda avlånga ballonger, gröna ballonger som liknar små moln, blå djurballonger, svarta ballonger i form av geometriska figurer. Och så ungefär 115 sorter till. Några så vackra att de får en att gråta, andra så fula och obscena att man vill skrika av fasa.

I byn har alla årets högtider sin egen ballong. Nyåret, sommarsolståndet, höst- och vårdagjämningen. Och så har man födelsedagsballonger, begravningsballonger, vigselballonger, skördetidsballonger och till och med en speciell jaktsäsongsballong. Dessutom har flera av byns familjer en egen släktballong, och var och en av ballongerna har ett eget ord som refererar just bara till den. 122 stycken.

Överallt i byn ser man dem. De pryder de låga vitrappade husen, skymtar fram genom trädens täta bladverk, sticker upp ovanför staketen, bärs omkring i snören av invånarna och blir till minimala punkter när de stiger mot skyn.

Men man ska för den sakens skull inte tro att ballongerna fyller något särskilt syfte. Man har dem bara att glädjas åt, för att sätta färg på tillvaron, för att ballonger per definition är någonting festligt och roligt. Det märks också på stämningen i byn, på befolkningen. Glada och lyckliga verkar de. Allihop.

- Livet är som en ballong, kan de säga och nicka mot varandra i samförstånd.

Vad exakt de menar kan ingen utomstående förstå. Men det är säkert alldeles sant. Åtminstone för dem.

Själv är jag från grannbyn. I vår by har vi 122 ord för avundsjuka, ett för varje typ av ballong.

Fler noveller av Mårten finns på martendahlrot.wordpress.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.